— De er ganske enkelt sjokkert over at informasjonen har kommet ut, og spesielt fordi det kommer fra en overlege ved Sandviken, sier familiens bistandsadvokat, Beate Hamre.

Hun ble selv fortørnet etter å ha lest uttalelsene til overlegen.

— Det er påfallende at en overlege bruker media til nærmest å skyve ansvaret for det som skjedde over på politiet. Det til tross for at rapporten som er lagt frem etter drapet, viser grunnleggende svikt i rutinene ved Sandviken, sier Hamre.

Hun forteller at familien til offeret nå vil vurdere å anmelde saken til politiet.

— Det er praktiske grunner til at det ikke allerede er gjort. De føler at opplysningene som er gitt sverter offerets ettermæle, sier Hamre.

— Hva er det verste for dem?

— At disse lekkasjene kommer fra Sandviken, etter at politiet i så lang tid har greid å holde dem unna offentligheten.

Hamre er glad for at politiet raskt tok affære og ser frem til at både Helse Bergen og Helsetilsynet tar fatt i saken.

— Jeg kan vanskelig se noen plausible motiver for at en avdelingsoverlege går ut i mediene og lefler løsrevne detaljer fra etterforskningen av en svært alvorlig sak, sier Hamre.

Hun støtter også langt på vei politiet i at de vanskelig kunne ha gjort mer for å forhindret drapet.

— Det blir for enkelt å si at de kunne ha hentet ut besøkslister. Så enkelt er det ikke. Det burde også ledelsen ved Sandviken være klar over, sier Hamre.