— Hun var av den typen som bare gikk. Både dag og natt kunne hun begi seg ut på tur. Det var det verste. Ellers var hun grei å ha med å gjøre, sier Sigmund Lønningen (82). Det er fire år siden Klara Maria Bratheim fikk diagnosen Alzheimer. Sykdommen forandret hele hennes personlighet. Hun ble sint. Fyker opp for den minste bagatell.

— Hun har falt mer til ro etter at hun kom hit, sier Sigmund Lønningen. Han ser på henne med sorg i blikket.

Ektemannen måtte ta ansvaret for sin syke kone helt til hun i sommer fikk plass på Mildeheimen. Det var tungt for åttitoåringen. Men han klager ikke.

— Når ikke midlene er der, kan en ikke forlange noe, sier han. Selv klarer Sigmund Lønningen seg alene. Han vil ha minst mulig hjelp. Kreftene hans er kommet tilbake.

FIKK PLASS: Mildeheimen tar godt vare på Klara Maria Bratheim(70).
FOTO: EIRIK BREKKE