— Virkelighetsbeskrivelsen til fagforeningen er rett. Det har skjedd en nedbemanning, men det har ikke vært med min støtte, sier brannsjef Helge Eidsnes.

Han sier det er kommunenes økonomiske situasjon på slutten av 90-tallet og frem til i dag som har fremtvunget nedskjæringer, ikke bare i brannvesenet, men i all kommunal virksomhet.

— Fortsatt er bemanningen tilfredsstillende.

— Fagforeningen sier du og politikerne gambler med trehusbebyggelsen i Bergen?

— Det er å ta for hardt i. Et sånt utsagn er å strekke det litt for langt.

— Hva med utsagnet om at beredskapen har nådd smertegrensen.

— Vi har en god brannberedskap i Bergen, men den har vært bedre tidligere, sier Eidsnes.

— Har du vært for lydig mot kommunens ledelse?

— Jeg har gitt mine råd. Når bystyret så bestemmer noe annet, er det slik det blir, sier Eidsnes.

Han deler fagforeningens bekymring over aldersfordelingen i korpset.

— Den var uheldig allerede før vi mistet ambulanseoppdraget til Helse Bergen. Den er ikke blitt lettere av at 24 unge brannfolk har fått tilbud i Helse Bergen, snarere tvert imot.

— Nå får vi ansette nye, men vil de nærmeste årene måtte gi de ledige stillingene til de 24 som har gått til Helse Bergen. Vi skulle gjerne ha ansatt nye i tillegg. Det er klart dette er veldig uheldig for oss.

Eidsnes sier byrådet forbereder en sak om sluttpakker til de eldste i brannvesenet, men han er ikke sikker på om det vil hjelpe.

— Dette er en frivillig ordning, og her hos oss slutter ikke folk før de må. Vi har et meget godt arbeidsmiljø i brannvesenet.