I gårsdagens BT hevdet seksjonssjef Geir Mosti i Fagforbundet at Bergen Brannkorps Forening (BBF) har trakassert medlemmer til å støtte utmeldelsen av Fagforbundet.

I den pågående rettssaken mellom Fagforbundet og BBF blir den nær enstemmige støtten brukt av Brannkorpforeningen for å forsvare bruddet. I rettssalen kom også Fagforbundets advokater med anklager om press.

Brannkorpsets advokat Einar Drægebø ofret ikke mye tid på Fagforbundets angrep da han i går holdt sitt innledningsforedrag i rettssaken mellom Fagforbundet og den lokale foreningen.

— Vi har ikke fra BBFs side lyst til å gå inn i en slik dialog som vi oppfatter som en klar avsporing, sier Drægebø til BT.

I stedet konsentrerte Drægebø seg om et av kjernepunktene i den prinsipielt interessante rettssaken: Om en lokal forening som BBF har lov til å melde seg kollektiv ut av det forbundet de er medlem av. Fagforbundet sier selv at de frykter konsekvensene hvis retten i denne saken åpner opp for at misfornøyde foreninger kan melde seg ut.

— Dette handler om forenings- og organisasjonsfrihet, sier Drægebø.

I tillegg til å argumentere for at en forening som har hatt egne vedtekter siden 1899 har frihet til fritt å velge forbund, argumenterte Drægebø med den spesielle situasjonen det året BBF gikk ut av LO-familien:

I juni 2003 slo BBFs daværende forbund, Norsk Kommuneforbund, seg sammen med Helse- og sosialforbundet. Det ble da offentlig sagt at begge forbundene skulle nedlegges, og et nytt, Fagforbundet, skulle etableres. Mandag hevdet Fagforbundets advokater at dette bare var «en skinnmanøver» for å tekkes Helse- og sosialforbundet, og at det sistnevnte forbundet i realiteten ble tatt opp i det langt større Kommuneforbundet.

— Det ble da sagt at Kommuneforbundet skulle nedlegges hele veien, både i innkallingen og saksgrunnlaget til det ekstraordinære landsmøtet i Kommuneforbundet i juni 2003 og i en rekke rundskriv, sier Drægebø.

Spørsmålet vil stå svært sentralt når retten skal ta stilling til saken, fordi BBF i så fall ikke meldte seg ut av Kommuneforbundet, men ble forbundsløs når dette ble nedlagt. De kunne dermed stå fritt til å finne seg et annet forbund, noe de uansett gjorde gjennom innmeldelsen i YS-forbundet Det norske Maskinistforbund.