— Helt urettmessig, hevder Mathilde Meel og Odd Bjarne Wannebo.

Meel og Wannebo driver firmaet NumBit, et firma som kaller seg «totalleverandør av administrasjonstjenester for bedrifter og private». De har Facil Kebab som en av sine kunder.

Så på tv

— Vi så på nyhetene på TV 2 denne fredagskvelden, og der ser vi plutselig at Gro Gaarder fra Kontor for skjenkesaker forteller at Facil Kebab stenges på grunn av manglende serveringsbevilling, Hun sa også at om ikke hun hadde stengt stedet, så ville Mattilsynet ha gjort det. Det fikk oss til å reagere, for vi vet jo at innehaveren av stedet, Swara Hassan Aziz, er lovlydigheten selv. Dagen etter kom det en reportasje i Bergens Tidende som også inneholdt påstander som vi ikke forsto noe som helst av, forklarer Meel og Wannebo.

Ordnet opp

I løpet av den uken som er gått har Mathilde Meel og Odd Bjarne Wannebo sammen med innehaver Swara Hassan Aziz gått fra kontor til kontor i Bergen. Resultatet er at Aziz fikk lov til å drive gatekjøkkenvirksomhet allerede fra mandag kveld, og restauranten fikk han ta i bruk fra torsdag i uken som gikk.

— Til syvende og sist dreide det seg om en misforståelse rundt en serveringsbevilling. Alle andre påstander som er fremsatt er helt klart uriktige, sier Wannebo og Meel.

Brev sendt tidligere eier

Årsaken til at Facil Kebab ble stengt av myndighetene var manglende serveringsbevilling.

— Gro Gaarder fra Kontor for skjenkesaker opplyste til TV 2 og til Bergens Tidende at serveringsbevillingen ikke var i orden til tross for flere henvendelser fra kommunen. Saken er at Aziz fikk beskjed fra Kontor for skjenkesaker at han måtte ta Etablererprøven for å drive restauranten. Den tok han i 2004, og han trodde han hadde papirene i orden.

— Når vi har undersøkt saken nå i ettertid, viser det seg at kommunen har sendt sine brev vedrørende serveringsbevillingen til den tidligere eieren av Facil, og ikke til Swara Hassan Aziz. Henvendelsene som Gaarder snakker om har altså aldri kommet frem til mannen som nå driver stedet. Så kan man hevde at han likevel burde vite at han skulle ha slike papirer, men det visste han altså ikke, forklarer Meel og Wannebo.

Ikke skittent i restauranten

Andre påstander som ble fremsatt om Facil Kebab var at det var skittent, at det arbeidet en person der som ikke hadde arbeids- eller oppholdstillatelse, og at det var en hybel med en madrass i annen etasje som politiet mente ble brukt av folk som har innvandret ulovlig til Norge. Meel, Wannebo og Aziz tilbakeviser alt:

— Det er ikke skittent i restauranten. Da vi oppsøkte Mattilsynet mandag for en uke siden understreket de at det ikke var Mattilsynet som hadde stengt kebabrestauranten. Mattilsynet var kommet med pålegg, men det viser seg at de påleggene som er gitt er knyttet til lokaler som Facil Kebab verken disponerer eller har disponert. Dette burde Mattilsynet vite, for de har fått overlevert en skisse over de leiearealene som bedriften disponerer.

Ulovlig innvandring

Når det gjelder påstanden om at det er avdekket at en person uten arbeids- eller oppholdstillatelse arbeidet på stedet, har Meel og Wannebo følgende forklaring:

— Personen som var til stede i lokalet har aldri arbeidet i bedriften. Dette er mennesker med en annen kultur enn oss, og de er hjelpsomme. Vedkommende gjorde nestlederen for restauranten en tjeneste mens denne måtte ut et kort ærend. De som er ansatt har arbeidsavtale med bedriften, hevder de to.

— Hva med påstanden om at man huser ulovlige innvandrere?

— Politiet fant en liten hybel i huset andre etasje. Denne hybelen ligger ikke i Facil Kebabs leieareal, og det disponeres ikke av Facil Kebab. Facil eller Aziz har altså absolutt ingenting med denne hybelen å gjøre, sier Meel og Wannebo.

Sjokkerte

Mathilde Meel og Odd Bjarne Wannebo sier at de er sjokkerte over holdninger de har møtt på sin ferd fra kontor til kontor for å rydde opp i denne saken:

— Vi mener å ha registrert rene rasistiske holdninger. Vi har kunder som er norske, og vi har kunder med utenlandsk bakgrunn. Vi hevder at myndighetene i Bergen behandler de to gruppene svært forskjellig. Vår oppfordring til alle etater er at de går foran med et godt eksempel når det gjelder å ta imot nye landsmenn i stedet for det motsatte. Og når det gjelder Swara Hassan Aziz så er han en mann som virkelig ønsker å bidra i det norske samfunnet. Han driver en bedrift, han betaler skatt og moms, han skaper arbeidsplasser og han gjør alt han kan for at ting skal være i orden. Han har nå også fått sin serveringsbevilling, en bevilling som han har fått blant annet på bakgrunn av en plettfri vandelsattest, avslutter Meel og Wannebo.

Rune Sævig