120 fanger har vært gjennom programmet, og tilbakefallene er få.

– Vi har bare registrert fire tilbakefall, sier Erik Risnes, psykologspesialist i Seksjon for fengselspsykiatri i Helse Bergen.

Programmet handler om å identifisere sårbarhetsfaktorer hos den enkelte innsatte. I tillegg jobbes det med holdninger, intimitetsvansker, selvregulering og følelseshåndtering.

– På alle disse områdene viser forskningen at det er mulig å gjøre endringer, sier Risnes.

Behandlingen skjer både i grupper og individuelt i tett samarbeid med psykologer.