• Jeg ser på brevet fra Trygve Conradi som et rent PR-utspill for hans eget konsulentselskap, sier tillitsvalgt Kjell Olav Solheim i Bergen Brannkorps Forening.

Han er nådeløs i sin dom over forslagene den tidligere brannsjefen har sendt til kommunalråd Trond Tystad.

— Det går kun 3,5 frivillige på hver brannmann, ikke ti slik Conradi hevder. Utgangspunktet for regnstykket hans er helt feil, sier Solheim.

Påstanden om at Bergen brannvesen er en konservativ og statisk organisasjon, kaller han sprøyt.

— Jeg kan være enig i at regelverket vi styres etter er statisk, men det er et regelverk ikke vi kan lastes for. Tvert imot så har vi i 12 år kjempet for å få mer fleksible rammevilkår.

Solheim påpeker at brannvesenet i Bergen er atskillig slankere nå, enn da Conradi var brannsjef.

— I motsetning til i Conradis tid har vi nesten ikke administrasjon igjen.

Kjell Olav Solheim mener det vil gå på brannsikkerheten løs å bygge opp et brannvern som i stor utstrekning består av frivillige.

— Skal vi spare mannskap og basere oss på frivillige, må vi regne med at utrykningen til brannstedet tar lengre tid. I Nordens mest brannfarlige by vil jeg ikke anbefale en slik løsning. Det kan ikke være brannsikkerheten i byen den tidligere brannsjefen er opptatt av, tordner Solheim.