Mens Finanstilsynet undersøker om Frederik Wilhelm Mohn har gjort seg skyldig i ulovlig aksjehandel, kom meldingen i går om at han trekker seg som administrerende direktør i Frank Mohn. Nå går han av før resultatet er klart.

Frederik W. Mohns handel med aksjer i offshoreselskapet Songa har fått mye oppmerksomhet i pressen. Oslo Børs sendte saken over til Finanstilsynet for videre gransking (se egen sak).

Hvis Finanstilsynets gransking skulle vise at Frank Mohn-konsernets sjef har begått brudd på verdipapirhandelsloven, kunne det vært skadelig for bedriften. Ved å foregripe en slik eventuell konklusjon, og gå av nå, kan han unngå at bedriften i tilfelle blir skadelidende.

«Ulikt syn på strategien»

I den knappe pressemeldingen som styrelederen sendte ut i går ettermiddag blir avgangen derimot begrunnet med forskjellig syn på strategi.

«Frederik Wilhelm Mohn har med virkning fra 30. november 2012 valgt å fratre sin stilling som administrerende direktør i Frank Mohn AS. Bakgrunnen for hans oppsigelse er ulikt syn på strategien for selskapet fremover», skriver Trond Mohn.

Han er far til Frederik W. Mohn og var adm. direktør i Frank Mohn-konsernet inntil sønnen overtok for knappe to år siden.

— Har ikke sagt mer

Trond Mohn vil helst unngå å kommentere saken ytterligere når Bergens Tidende ber ham om det.

— Nei, det vil jeg helst ikke gjøre. Saken er akkurat slik som det står i meldingen. Mer har ikke Frederik sagt. Dette kom veldig overraskende på meg.

- Selv om dere snakker sammen ganske ofte?

— Det gjør vi. Nå er jeg mye ute og reiser. Men når jeg er på kontoret, så snakker vi sammen daglig. Men dette kom som lyn fra klar himmel på meg.

Heller ikke overfor BT er Frederik Mohn villig til å utdype bakgrunnen for sin avgang.

— Ingen kommentar, er alt han sier før han avslutter telefonsamtalen.

- Jævlig mye skriverier

- Men hva tror du er den egentlige årsaken til at han trekker seg?

— Nei, jeg kan ikke spekulere i hva det er.

- Men har du som styreleder vært fornøyd med jobben han har gjort?

— Jada, det har ikke med det å gjøre. Men du vet, det har vært jævlig mye skriverier om andre saker.

- Du tenker på søkelyset på hans handler på børsen?

— Ja, det er noe med det.

- Stor belastning

- Har oppmerksomheten rundt Songa-handelen og etterforskningen vært en stor belastning for ham?

— Ja, det har det vært.

- Men han har ikke fått noen melding fra Finanstilsynet om at de vil gå til anmeldelse?

— Nei, nei, det er ikke noe slikt, sier Trond Mohn.

- Business as usual

Frank Mohn AS er verdensledende leverandør av pumper til skip og offshoreinstallasjoner.

— Markedet for selskapets produkter har vært vanskelige siden han overtok i januar i fjor. Har det noe å si?

— Det er riktig at markedsforholdene har vært dårlige, men det var han forberedt på.

Viseadministrerende direktør Magne Sangolt er konstituert som administrerende direktør inntil videre.

Styreleder Trond Mohn er ikke bekymret for at sønnens avgang skal skade konsernets videre utvikling.

— Nei da, det er jeg ikke. Det blir business as usual.

Nesten i sjokk

Men Trond Mohn legger ikke skjul på at dette er en kjedelig sak.

— Det er veldig leit.

— Du høres ut som om du nesten er i sjokk?

— Det er helt korrekt.

- Hvordan fikk du meldingen fra din sønn?

— Den kom på styremøtet vårt i dag. Det var han selv som opplyste om avgangen.

- Hva var begrunnelsen?

— Det er det som står i pressemeldingen. Han sa ikke noe mer enn det.

— Du og han er de største eierne i konsernet. Slutter han helt nå?

— Nei, nei. Når han får tenkt seg om, så roer det seg nok. Jeg vet ikke noe mer i dag, sier Trond Mohn.