Steinfeld ønsker foreløpig ikke å gå ut med hvilke forhold politiets etterforskning er rettet mot.

— Jeg vil vurdere fortløpende å gjøre det. Alternativet er å anmode politiet om å gå ut med det. Rykteflommen mot Karlsvik er så stor at han absolutt kan være tjent med at offentligheten får vite hva politiet egentlig arbeider med, sier Dag Steinfeld.

— Og hvis folk får vite hvilke punkter det handler om, vil de selv kunne se at dette er bagateller, supplerer han.

Devold ikke involvert

Bergens Tidende vet at etterforskningen ikke er rettet mot forhold som omhandler tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devolds kontakt med sin gode venn Atle Karlsvik. Dermed er reiseregningene fra deres felles tur til Karibia i 2002 ikke noe tema for politiet. De to besøkte kadettene som var på tokt med «Statsraad Lehmkuhl», og skal på vei hjem ha tatt et par feriedager.

Politiet etterforsker heller ikke de økonomiske forholdene rundt feiringen av førtiårsdagen til Atle Karlsviks kone sommeren 2003.

Ukjente forhold

— Så vidt jeg har registrert, er politiets etterforskning rettet mot to forhold som til nå ikke har vært omtalt i mediene, sier advokat Dag Steinfeld.

Forsvarets egen gransking omfatter imidlertid både Karibia-turen og hvem som betalte for feiringen av fru Karlsviks førtiårsdag. Forsvaret ser også nærmere på representasjonsutgiftene til Atle Karlsvik den tiden han var sjef for Sjøforsvarets skoler.

— Jeg tror ikke han hadde verken høyere eller lavere slike utlegg enn andre forsvarstopper, sier Steinfeld.

Forsvaret vil videre prøve å finne ut om Karlsvik har brutt interne instrukser eller utvist dårlig etisk skjønn. Uavhengig av om han har gjort noe straffbart, kan admiralen bli frabeordret den nyvunne posisjonen som nummer tre eller fire på forsvars-rangstigen.

Skittent spill?

Han blir mer og mer overbevist om at Atle Karlsvik er utsatt for et skittent spill.

— Det er åpenbart mange som har motiver for å sverte ham. Jeg registrerer at mediene til stadighet siterer en rekke anonyme kilder i Forsvaret. Her er det mye som tyder at noen er ute etter å ta Karlsvik, sier han.

Advokat Steinfeld har nå mottatt en redegjørelse fra Forsvaret om hvilke hovedpunkter deres interne gransking er rettet mot.

— Jeg skal gå gjennom brevet fra Forsvaret sammen med Karlsvik. Deretter vil vi utforme et svar, sier han.

Ikke avhørt

Admiral Karlsvik er foreløpig ikke innkalt til avhør hos politiet.

— Før vi gjør det, vil vi gå grundig gjennom materialet vi har fått oversendt fra forsvarsledelsen, sier politiadvokat Kaare Songstad i Hordaland politidistrikt.

— Karlsviks advokat hevder det er bagatellmessige forhold dere etterforsker?

— Det kan jeg ikke kommentere, sier Songstad.

Av hensyn til etterforskningen ønsker han fremdeles ikke å gå ut med hvilke to punkter politiet ser nærmere på.