• Ved å få alle akutte pasienter inn på ett sted, kommer alle pasienter inn på rett sted og alle pasienter får et likt tilbud, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal.

Hun peker på sykehusenes geografiske nærhet. I tillegg tros det på en styrket kompetanse hvis akuttfunksjonene samles.

— Generelt er det ønskelig at vi i Helse Vest har færre parallelle tjenester fordi det vil gi en bedre utnytting av ressursene, sier Sandal og viser til at flertallet i prosjektgruppen som har jobbet med dette mener det er hensiktsmessig med en bedre integrering av tjenestene ved Haukeland og Haraldsplass.

Kommunikasjonsdirektøren i Helse Vest er opptatt av å understreke at andre funksjoner ved Haraldsplass skal styrkes, samt at hun viser til det hun kaller det overordnede «sørge-for»-ansvaret som tilligger Helse Vest.

— Vi må sørge for at befolkningen på Vestlandet får de aller beste tjenestene til enhver tid. Da må vi tenke de helt overordnede tankene.