• Bergen skal ligge ett skritt foran, sa idrettsdirektør i Bergen kommune Rune Titlestad (55) på et åpent møte om idrettens fremtid i Bergen.

Bakgrunnen for møtet var å få innspill fra Åsane og Arna til «Idrettsplan for Bergen 2009-2019», som skal vedtas ved årsskiftet.

Møtet ble holdt sist onsdag i klubbhuset til Tertnes IL, og samlet rundt 40 ildsjeler fra idrettslagene i Åsane. Fra byrådsavdeling for kultur, næring og idrett stilte anleggssjef Jan Haugland, idrettsdirektør Rune Titlestad og byråd Henning Warloe (H).

Ambisiøs

— Kommunen må legge til rette arenaer for idrett, skape nye aktivitetstilbud og være tidlig ute med å fange opp nye trender, innledet idrettsdirektøren ambisiøst, og brukte Flaktveit som eksempel på hvordan man kan få ting til ved å engasjere seg lokalt.

— Vi må tørre å tenke nytt, fortsatte han.

— Hvilke typer anlegg trenger vi? Mer av det vi allerede har eller nye typer anlegg? Klarer vi å fange opp skatemiljøer, dansemiljøer eller rockere? spurte han retorisk, og minnet om at grunnfjellet i all idrett består av frivillige krefter.

Akademisk kvarter

I forkant av møtet var idrettslagene bedt om å særlig tenke over utfordringer knyttet til aktivitetsutvikling fremover, hvilke oppgaver idretten i Bergen kan løse i fremtiden og hvordan. Hver organisasjon hadde fått 15 minutter til å presentere seg, en tidsramme som for enkelte viste seg vanskelig å holde. Kveldens lengste presentasjon (inkludert filmfrevisning) stod Morten Holm fra Salhus Turn og Idrettslag for, mens Kjersti Minde (Idrettslaget Hovding) begrenset seg til ett enkelt spørsmål - som hun fikk et langt politisk svar på fra byråd Henning Warloe.

«Gæren i hovve»

Først ut var Njørd Ro og kajakklubb, der Kjell Tore Solvang snakket om det lenge lovede padleanlegget i og ved Langavannet.

— Selv om anlegget har stått øverst på listen i flere år, er byggingen ennå ikke kommet i gang, sa Solvang.

Verdensmesteren i konkurransepadling er fra Bergen, noe Solvang mente var på tross av de dårlige treningsforholdene.

— Vi leverer de billigste gullmedaljene, sa han ironisk, og høstet stor applaus.

Supermotard og motocross

Jan Balstad fra Norsk Motorklubb i Bergen ( www.nmkbergen.no ) presenterte deretter planer for to nye anlegg ved Eikås motorsenter.

— For at anleggett skal bli et regionalt idrettsanlegg, må vi få på plass flere idrettsgrener, sa han.

— Får vi inn motocross, supermotard og BMX sammen med allerede eksisterende trial, har vi fire idrettsgrener innenfor anlegget. Bergen er en foregangskommune innen idrett, og ved etablering av en motocrosshall blir dette den første i landet, oppsummerte han, og mente at klubben selv kunne finansiere en stor del av en beregnet prislapp på 70 millioner.

Turnhall

Prislappen var høy også på innspillet fra leder i Salhus Turn og IL Morten Holm om en såkalt basishall for turnøvelser, selv om han mente at en stor del av kostnadene kunne hentes inn gjennom tippemidler.

— Det er viktig for flere idrettsgrener å ha mulighet til å trene i en basishall, sa han.

— Styrke, spenst, koordinasjon og balanse trenes best gjennom turnøvelser. Dette kan selvsagt gjøres i en flerbrukshall også, men problemet med slike haller er at det tar en halv time å gjøre den klar før bruk. I en basishall står alt utstyret klart til trening - hver gang.

Plan og budsjett

Idrettslaget Hovding (Leikvang) ønsker seg også en hall - og det var her Kjersti Minde holdt kveldens korteste innlegg.

— Vi har fått et bystyrevedtak på at idrettshallen vår skal stå ferdig i 2011, sa hun.

— Jeg vil bare minne politikerne på det, slik at vi ikke blir glemt.

Byråd Henning Warloe tok ordet umiddelbart etter.

— Hvert år vedtar vi et budsjett, forklarte han.

— Det som står der, er juridisk bindende. Vi vedtar også en økonomiplan for fire år av gangen, som ikke er juridisk bindende. Den kan betraktes som en politisk viljeserklæring, en plan for å bruke pengene - hvis vi får dem.

Ishall

Neste ut var Åsane ishockeyklubb, der Svein-Ivar Lillehaug og Eirik Horverak stod for presentasjonen. Ishallen de planlegger er ennå ikke kommet på plass i noen økonomiplan.

— Vi har 110 medlemmer, og er byens største ishockeyklubb uten is, sa Lillehaug, og pekte på en urimelig skjevfordeling av vinterlige idrettstilbud mellom bydelene.

— Åsane, Sandviken og nordre deler av Arna står fortsatt uten isanlegg, mens skolene i nærområdene til Bergenshallen, Slåtthaug og Iskanten kan bruke isanleggene fast hele vinterhalvåret. Bergen kommune må snarest iverksette prosjektering av Åsane ishall, sa han, og la frem forslag om lokalisering på grusbanen ved Vestlandshallen - en tomt som idrettsdirektøren selv har foreslått som et mulig alternativ.

Lagspillere

Thomas Næss fra Tertnes IL Allianse var sist ut, og fikk lagt frem planer for en ny treningshall.

— Vi har 1500 medlemmer og får stadig nye, fortalte han, og håpet både på rask behandlingstid av byggesøknaden, billig leieavtale for den aktuelle tomten og en kommune som spiller på lag gjennom prosessen frem til den ferdige hallen.

– Byggeprosessen koster vi selv, så her vil det ikke være noen utgifter for Bergen kommune, sa han, og beskrev en «vinn vinn»-situasjon med tilbud til skolene i nærområdet og større muligheter for samarbeid med andre lag.

AMBISIØS: - Vi må legge til rette arenaer for idrett, skape nye aktivitetstilbud og være tidlig ute med å fange opp nye trender, sa idrettsdirektør Rune Titlestad. Foto: Magne Fonn Hafskor
EIKÅS MOTORSENTER: - Den dagen jeg havner på sykehjem, skal jeg få motorsykkelen med meg, sa Jan Balstad fra NMK Bergen. ¿ Det har barna mine lovet meg. Foto: Magne Fonn Hafskor
FLERBRUKSHALL: - Hvor lenge må vi vente på turnhall? spurte leder Morten Holm fra Salhus, og la frem forslag om å reise den som et tilbygg til en flerbrukshall. ¿ Det helt ideelle ville vært å bygge den sammen med en ishall, sa han. Foto: Magne Fonn Hafskor.
LYTTENDE PANEL: Fra byrådsavdeling for kultur, næring og idrett stilte anleggssjef Jan Haugland, idrettsdirektør Rune Titlestad og byråd Henning Warloe (H). Foto: Magne Fonn Hafskor
RETT PÅ SAK: Kjersti Minde fra Idrettslaget Hovding (Leikvang) holdt kveldens korteste innlegg. Foto: Magne Fonn Hafskor
SATSER PÅ IDRETTEN: Byråd Henning Warloe takket for mange gode og seriøse innspill, men kunne ikke gi noen konkrete løfter ennå - noe han underbygget med å forklare de fremmøtte forskjellen på budsjett og økonomiplan. Foto: Magne Fonn Hafskor
SAMBYGGERE?: I pausen diskuterte Svein-Ivar Lillehaug (Åsane ishockeyklubb) og Morten Holm (Salhus Turn og IL) mulighetene for et samarbeid. Foto: Magne Fonn Hafskor