En landsomfattende spørreundersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av Norges automobil-forbund (NAF) viser at trafikanter i de store byregionene bruker opptil en fjerdedel av hverdagsreisen på kø og forsinkelser.

Prisen for ett minutts køståing i rushtiden i Bergen, er på over fem hundre tusen kroner.

— Vår samfunnsøkonom har sett på kostnadene av bilkøene, for den enkelte trafikant og for næringslivet. Nedsatt hastighet har store konsekvenser for privat næringsliv, når arbeidere taper arbeidstid. I tillegg kommer miljøkonsekvenser som utslipp av svevestøv og lignende. Det har store økonomiske utgifter, sier Geir Malmedal, politisk rådgiver i NAF om undersøkelsen.

Verst i Stavanger

I undersøkelsen kommer Stavanger dårligst ut av storbyregionene. Her bruker folk en fjerdedel av reisetiden sin i kø. Oslo og Bergen ligger litt bedre an, hvor en femtedel av reisetiden går med på kø i rushtrafikken. Best ut kommer Trondheim, der 13 prosent av reisetiden brukes i køståing.

- Ikke nok

Regningen fordeles mellom privatpersoner, privat næringsliv og det offentlige. For den summen det koster at bilene står i kø, burde det heller bygges ut kollektivtilbud, sykkelveier, InterCity-tog og vei som får trafikken til å flyte, mener NAF.

— Det hjelper ikke å bruke mer penger enn i fjor hvis behovet er mye større. Vi kan ikke vente i 20 år på dobbeltspor på jernbanen i Intercity-triangelet eller 10 år på fungerende innfartsparkering rundt storbyene. Vi må løse de enorme utfordringene der det bor mange og befolkningen øker kraftig, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Utfordrer både blå og røde

NAF er partipolitisk uavhengig, så organisasjonen utfordrer både den sittende regjeringen og opposisjonen, understreker rådgiver Malmedal.

— Vi vet ikke hva vi får med en borgerlig regjering, fordi de er internt uenige i hvordan samferdsel skal finansieres, så det gjør det jo litt vanskelig. Men Nasjonal transportplan (NTP) som regjeringen har lagt frem, monner heller ikke nok. Staten må ta et tydeligere ansvar for hvordan vi skal løse utfordringen i storbyene, sier han.

- Et komplisert regnestykke

Jan Usterud Hanssen, forsker ved Transportøkonomisk institutt, vil ikke kommentere de spesifikke tallene fra NAF, men sier denne typen regnestykker kan tolkes på ulike måter.

— Dette er ikke et enkelt regnestykke. Det NAF ser på her, er bare en bit av hele bildet. Men det er klart bilkøene utgjør en alvorlig kostnad, sier Usterud Hanssen og utdyper:

— Køkostnaden er en forholdsvis liten tidskostnad som kommer i tillegg til alle de andre kjøreutgiftene. Det innebærer blant annet forsikring, bompenger og andre kjøreavgifter. I dette regnestykket blir køkostnaden for hver enkelt bil så stor fordi de multipliserer den med alle bilene som står i kø, sier forskeren.

Hanssen mener parkeringskostnadene om arbeidsgiver ofte betaler, er en del av problemet, da det legger til rette for at folk skal kjøre til jobben. Når alle kjører til jobben, blir det kø.

— Det er ofte sånn at næringslivet klager over de store transportkostnadene som øker i takt med minuttene i bilkø. Men de er selv med på å skape køene, fordi de tilbyr gratis parkering til sine ansatte, sier han.

- Heller pisk enn gulrot

For å få ned bilkøene i de store byene, trekker Hanssen, som NAF, frem bedre kollektivsystemer som en viktig del av løsningen. Men han tror ikke bedre kollektivtilbud alene vil løse «køfloken».

— Jeg tror ikke på noen gulrotløsning i dette tilfellet. Her må man frem med pisken. Vi må ha restriksjoner på biltrafikken og strupe trafikken hvis man vil gjøre noe med dette. Man klarer aldri å bygge nok veier til å unngå all bilkø, selv om det er like før et valg og vi er midt inni en valgkamp, konkluderer Hanssen.