Direktør Frank Aadland i Tide Reiser tror byrådet vil oppleve at det nye anbudet på gratisbusser både vil ta lengre tid og bli mye dyrere enn de forventer.

— Jeg er ganske sikker på at det blir høyere priset enn den opsjonen byrådet sa nei til, sier han.

Aadland lurer på om bergenspolitikerne har glemt at det også i 2003 var en hard anbudskonkurranse om gratisbussen. Da la Tide (den gang Gaia) seg så lavt de kunne. I fjor kostet driften av bussen 5,8 millioner kroner.

Snart slutt

18. juni er siste gang bergenserne får se de grønne gratisbussene som i fem år har kjørt rundt i sentrum. Da går Tides kontrakt ut, og driften stanses.

Kommunen hadde opsjon på å forlenge avtalen til samme pris. Men byrådet sa nei. I stedet skal driften legges ut på nytt anbud. Målet er å få billigere bussrute, mer miljøvennlige busser og å utvide ruten til Møhlenpris.

Anbudet er fortsatt ikke utlyst, og det er krav om minst 60 dagers frist før innlevering av tilbud.

— Vi håper å kunne lyse ut konkurransen innen to uker, sier Kjell Kolskogen i samferdselsetaten. Han venter blant annet på en avklaring om hva slags drivstoff byrådet ønsker at de nye bussene skal bruke.

Må bygge nye busser

Byrådet har innsett at det vil bli en periode uten gratisbusstilbud i Bergen, men har hittil snakket om at det nye tilbudet kan starte tidlig i høst. Det stiller Tide seg tvilende til.

— Dette er veldig spesielle busser, som er vanskelig å få kjøpt på markedet. De må være små og lette å manøvrere. Innvendig er det mange ståplasser. I tillegg blir det krav om miljøvennlig drivstoff. Høyst sannsynlig må det bygges helt nye busser med leveringstid på åtte til ti måneder, sier Aadland.

Han forteller at Tide lette høyt og lavt for å få tak i de fire bussene i 2003. De har fungert svært bra til formålet, men ender nå trolig på skrothaugen.

— Vi vil selvsagt prøve å få solgt dem, men jeg er ikke særlig optimistisk. De kan ikke brukes til vanlig trafikk. Trolig må de skrotes, sier han.

— Men de er jo bare fem år gamle?

— Ja. Dette er anbudspolitikkens bakside. Vi blir sittende med masse busser som ikke passer til kravene. Man kan jo diskutere hvor miljøvennlig det er.

Nytt for Iversen

Byråd Lisbeth Iversen sier at hun ikke har hørt snakk om at det vil ta så lang tid som Aadland antyder.

— Vi har hittil ment at tidlig høst er en fornuftig planlagt oppstart. Dersom det viser seg at vi får spesielle utfordringer, får vi forholde oss til dem, sier Iversen.

— Kan det bli aktuelt midlertidig å forlenge kontrakten med Tide, slik Aadland åpner for?

— Det får vi se på. Jeg registrerer at Tide er interessert i en slik løsning.

— Ville det ikke vært lurere å forlenge kontrakten med Tide til 2003-pris?

— Her handler det om at vi kommer med nye miljøkrav og en utvidet rute. Da var det riktig å avslutte med Tide slik at alle kan være med i anbudet. Så får vi se hva prisen blir, sier Iversen.

Hva synes du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under!

SKROTES? Denne og fem andre busser må trolig sendes på skrothaugen når driften stanser 18. juni, mener Tide. Det nye gratisbuss-tilbudet som byrådet vil starte, trenger helt nye busser. Verken finansiering eller hvem som skal drive bussene er avklart.
Ørjan Deisz