• Kommunens datasatsing legger et voldsomt datapress på hjemmene. Det strider mot prinsippet om gratis grunnskole, mener mor.

I videregående skole skal elevene få gratis bærbar PC. Elevene på ungdomsskolen har ikke et tilsvarende tilbud. Gimle skole har på linje med mange andre skoler tatt i bruk programmene til Its Learning. Det innebærer at elevene trenger bredbåndstilgang for å få leksene gjort.

Ingrid Pedersen, mor til to jenter i åttende klasse ved Gimle skole, reagerer på kjøpepresset dette legger på familiene.

— Skolen baserer seg på at foreldrene må bruke penger på datamaskin og bredband, men det kan man ikke regne med at alle har råd til.

Fulle datarom på skolen

Da familien fikk problemer med pc og bredbånd i hjemmet, fikk ikke Karen og Marie Røssland gjort leksene sine i seks uker. En skoledag fikk 8.-klassingene fri fra skolen for å løse oppgaver på nettet hjemmefra.

Familien spurte skolen om tilrettelegging for dem som ikke hadde pc hjemme. Besøk en venninne eller ha med melding hjemmefra om at dere ikke kan gjøre leksene, var beskjeden jentene fikk.

— Ikke tale om at jeg skriver melding. Jeg har ikke ansvar for å ha data tilgjengelig, og da kan ikke skolen forvente det, sier Pedersen.

- Har alternativ

Cato Davidsen, rektor ved Gimle skole, avviser at skolen forutsetter at elevene skal ha pc hjemme.

— Vi forlanger ikke at foreldrene skal kjøpe pc for at barna skal kunne følge med i undervisningen.

Rektoren synes pc er et godt redskap i undervisningen, men sier skolen tar høyde for at ikke alle har maskin hjemme.

Skolen har et datarom som er åpent til ut på ettermiddagen, men mange dager i uken er elevene av gårde på trening etter skoletid.

— Det er vanskelig å få gjort leksene på skolen, for datarommet er nesten alltid fullt, forteller Karen Røssland.

Vil ha diskusjon

Pedersen mener det er urettferdig at foreldrene sitter igjen med regningen, mens skolen kan kutte ut skolebøker.

— Når man må hente oppgaver og løse dem via nett, er jo ikke skolen gratis.

Pedersen understreker at hun synes data er et godt verktøy i skolen, men ønsker seg en prinsipiell diskusjon rundt emnet.

— Det er mye fokus på gratis datamaskiner i den videregående skolen, men i grunnskolen er det et ikke-tema, sier Pedersen.

I dag fungerer maskinen og bredbåndet som det skal, og jentene får gjort skolearbeidet. Men systemet er sårbart.

— Får man dataproblemer blir man uten internettilgang i ukevis, og det går ut over leksene.

Frykter skiller

Moren sier hun har bedt rektor informere om hvilken politikk skolen har i forhold til data, uten å få svar. Hun reagerer på at skolen ikke legger opp til alternative løsninger.

  • Det virker som om skolen trekker på skuldrene av det. I det minste burde det være mulig å få tilgang til en papirversjon, sier Pedersen.

Hun frykter at undervisningsformen skaper a og b-lag blant elevene.

— Undervisningsformen fungerer fint for flinke barn med foreldre som har råd til data, men ikke bra for dem som er uten ressursene.

Rektor har bare fått en henvendelse om denne saken, og vil be moren henvende seg til skolen på nytt.

— Vi skal gjøre vårt beste. Ingen skal gå glipp av undervisning fordi de ikke har pc hjemme, lover rektoren.

AVHENGIG AV PC: Karen og Marie Røssland er avhengige av pc og bredbånd for å få gjort leksene. Det går jo greit så lenge man har datamaskin hjemme, men det gjelder ikke for alle, sier jentene.
TOR HØVIK