Rygg har ingen tro på at stenging av tungt trafikkerte veier i Bergen for privatbiler er noen god løsning for å gi bussen bedre fremkommelighet.

— Forslaget om å stenge Løvstakktunnelen vil gi en dramatisk forverring av trafikksituasjonen over Melkeplassen. Her har vi allerede store utfordringer, sier Rygg.

Skolevei

Han viser til at veien over Melkeplassen har mange smale partier og dessuten er skolevei for mange.

— Det sier seg selv at mange bilister vil velge å kjøre om Melkeplassen dersom Løvstakktunnelen stenges.

Han mener forslaget fra Grung viser at det ikke finnes enkle løsninger for kollektivtrafikken i Bergen.

— Mot Fyllingsdalen er løsningen en bybane og inntil den er på plass må vi bedre fremkommeligheten for bussen innenfor de begrensninger som gjelder. I Fyllingsdalen jobbes det med å bygge kollektivfelt, og dette er en løsning på problemene med fremkommelighet.

Tidsavgrensede kollektivfelt

Rygg stiller seg ikke avvisende til å etablere tidsavgrensede kollektivfelt på de store innfartsårene, men mener det uansett vil være bedre å gjøre slike løsninger permanente.

— Det er i rushtrafikken vi har kapasitetsproblemer. Utenom rushtrafikken er det tilstrekkelig kapasitet for bilene med ett felt. Da er det like greit å gjøre slike løsninger permanente så unngår man å forvirre bilistene.

Feltskifte

Om dette er en aktuell problemstilling, er Rygg imidlertid mer i tvil om.

— Når vi ser hvor vanskelig det er å få til sambruksfelt på en begrenset del av søndre innfartsåre på grunn av trafikksikkerheten, blir det ikke lett å få til kollektivfelt mot nord og vest. Her får vi utfordringer ved feltskifte, sier Rygg.

Bør Løvstakktunnelen stenges?