— Dette budsjettet bærer preg av å være et valgbudsjett, sier Gunnar Bakke (Frp) til bt.no.

— Budsjettforslaget byrådet la frem i dag, innebærer at tidligere årsunderskudd først er nedbetalt ved utgangen av 2008.

Dette er for sent, mener Frp. Skal partiet støtte budsjettet, må underskuddet betales ned raskere.

— Ja, vi må stramme inn. Nå har de kastet vekk ett år fordi de ikke ville snakke med oss i fjor, sier Bakke til bt.no.

- Krever enhetstakst

Partiet byrådet gikk til for å få flertall for budsjettet i fjor – Ap – er også kritisk.

— Gruppeleder Terje Ohnstad viser til optimistiske prognoser for statlige overføringer. Han frykter at inntektene viser seg å bli mindre når statsbudsjettet kommer.

Finansbyråd Hans Edvard Seim tallfestet i sin presentasjon i formiddag en mulig nedjustering til 40-50 millioner kroner.

Ohnstad varsler også krav om enhetstakst (en busstakst i hele Bergen), retaksering (eiendomsskatt) og tiltak for bostedsløse for å kunne støtte budsjettet.

BJRØN ERIK LARSEN