• Et svik mot Fremskrittspartiet og befolkningen i Fjell, tordner Georg Indrevik (bildet). Veteranen trodde han skulle bli ordfører i Fjell etter brakvalget. Men Sotralisten snudde i tolvte time og stakk selv av med ordføreren.

Nå blir bygdelistens frontfigur Jan Utkilen (56) politisk leder i Hordalands tredje største kommune med nær 20.000 innbyggere.

Ringreven Utkilen, som i sin tid ble ekskludert fra Høyre, tok siste stikk torsdag kveld. Da ble Sotralisten enig om et forpliktende politisk samarbeid med Ap, Sp og KrF. Dermed brøt spetakkelet løs. «Katastrofe»

Overfor BT kaller Indrevik, valgets store seierherre i Fjell, utfallet av maktspillet som en katastrofe for demokratiet i kommunen. Utkilen medgir at helomvendingen kan oppfattes som et svik, men fastholder at Sotralisten snudde på hælen i frykt for å bli knyttet til mørkeblå Frp-politikk.

— Vi ønsket ikke en situasjon der Fjell ble som Os, nemlig et utstillingsvindu for Frp, og der ordføreren tar æren for alt som går bra, sier Utkilen.

Det var omtrent opplest og vedtatt at Frp, Sotralisten og Høyre skulle styre Fjell de neste fire årene. Sammen kjempet de mot eiendomsskatten for næringslivet, og lovet velgerne å avvikle den hvis de vant valget - noe de gjorde med klar margin. Frp fikk alene 28,5 prosent, og ble største parti. «Vi sliter litt med dený»

Tre dager etter valget blir Sotralisten enig med Ap, KrF og Sp om å samarbeide. Samtidig gikk Utkilen & Co med på å opprettholde eiendomsskatten som de stemte imot å innføre i fjor. ý Ja, vi sliter litt med den saken. Det er mulig mange velgere vil oppfatte det som løftebrudd.

Men det handler om å gi og ta, og vi fikk gjennomslag for at satsen for eiendomsskatt skal fryses på laveste promillesats, mens Ap ville øke den, sier Utkilen.

Han mener Frp hadde villedet mange velgere til å tro at det forelå en avtale om samarbeid mellom de to listene etter valget. Indrevik kaller Utkilens snuoperasjon for en demokratisk katastrofe. «Valgt på usannhet»

— Utkilen får ordførervervet på en usannhet.

Velgerne er lurt. Det går ikke an å oppføre seg sånn. Sotralisten fremmer politikerforakt i kommunen med sin helomvending, både når det gjelder hvem de samarbeider med og når de løper fra løftet om å fjerne eiendomsskatten, tordner Indrevik. Han mener Frp og Høyre gikk langt for å komme Sotralisten i møte når det gjaldt posisjoner.

— Vi tilbød dem to av tre komitéledere, men de krevde samtlige, sier Indrevik. Han hevder at kuvendingen også er utløst av Utkilens personlige ordførerambisjoner.

— Dette var hans siste mulighet til å bli ordfører i Fjell, sier Frp-politikeren. Han mener kommunen vil tape stort på å ha en bygdeliste-ordfører.

— Fjell vil ikke ha noe nettverk inn mot verken fylkestinget eller Stortinget med Utkilen som ordfører, mener han.

Avhoppere?

— Men kunne dere være så sikker på Sotralistens støtte?

— Vi kan aldri ta noe for gitt i forhold til den gruppen, men jeg hadde trodd de ville respektere velgernes dom og det vi var enige om, sier Indrevik.

Han utelukker ikke avhoppere fra Sotralista i det nye kommunestyret. ý Vi vet at fire av representantene deres stemmer Frp ved fylkestingsvalget. Selv om de foreløpig har bøyd seg for flertallet, vil jeg ikke utelukke noe som helst når kommunestyret konstituerer seg i slutten av oktober, sier en kamplysten Indrevik. Flertallskoalisjonen av Ap, Sotralisten, KrF og Sp har knappest mulig flertall (23 mot 22), men vil også kunne støtte seg til SV i en del saker. Ekskludert

Den sindige bygdeliste-høvdingen Utkilen er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene.

— Nå skal vi lage en tiltredelseserklæring ut fra en felles politisk plattform, sier Utkilen, som til daglig er kommunelege i Øygarden.

Han ble ekskludert fra Høyre etter at han for en del år siden stilte til valg på den konkurrerende Sotralisten. Før han ble vist døren av Høyre, var Utkilen blant annet ordfører i Roan i Sør-Trøndelag. Dessuten har han vært plansjef og kommunaldirektør i Bergen. Sotralisten fikk over 16 prosent av stemmene ved valget.