Regionsleder for DnBNor Eiendom Vest, Leif Kristian Garvik, har tatt opp problemstillingen med tinglysingsmyndighetene mange ganger. Han kan fortelle om flere liknende saker som Jordal og Nilsens i selskapet, og bemerker at omfanget av problemet er stort.

— Alle arbeidsplasser er nødt til å tilpasse seg arbeidsmengden. Veldig mange kjøper bolig i mai og juni, og dermed blir juli og august travle måneder der eiendommer skifter hender. Tinglysingskontoret blir nødt til å ruste opp bemanningen.

— Holder det ikke med en kvittering på at overtakelsesdokumentene er levert til tinglysing?

— Overhodet ikke! Da kan man risikere at utspekulerte kjøpere belåner eiendommen før kjøpesummen er gitt til selger, og vi sitter igjen med en overbelånt eiendom. Retningslinjene vi følger er ikke unike for DnBNor, men praksis i hele bransjen, sier Garvik.

Garvik poengterer at dette er et problem som rammer alle finansielle institusjoner i Norge.