– Min mening var å peke på noen utviklingstrekk som ikke har vært veldig positive i Åsane, og som jeg frykter at Sotra er på vei mot nå, sier Øvretveit til Åsane Tidende.

– I ettertid ser jeg at uttalelsen min fremstår som veldig karikert. Det er klart at Åsane har en identitet, men den kommer veldig lite til syne i måten bydelen er strukturert på – med en motorvei gjennom et kjøpesenterområde, presiserer Øvretveit, og mener at spesielt i kulturelle sammenhenger har det kommet mye godt ut av bydelen vår.

– Det er bare å håpe at Åsane blir enda bedre til å bruke disse kreftene i profileringen av bydelen.

Periferi

Den engasjerte glesværingen studerer til daglig statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg er han leder for Periferifestivalen som arrangeres i Glesvær neste fredag og lørdag.

– Bjørn Torske er festivalkomponist, forteller han, og lover spennende konserter blant annet med Madrugada, Ralph Myerz & the Jack Herren band og Datarock.

– Noe av poenget mitt er at vi må bli flinkere til å få frem de gode kvalitetene i områdene. Der er Periferifestivalen et ledd i det som skjer på Sotra.

– Er Åsane «et sted uten identitet, et ingenting»?

– Det er det ikke. Meningen var å sette saken litt på spissen. Jeg håper at folk her ute ikke ble støtt av uttalelsen min. For dette er en viktig debatt – både for Åsane og Sotra.

Les hva politikerne synes om utspillet her.

Fortidens synder

– Sotra er langt fra perfekt, fortsetter han.

– Men vi gjør hverandre en bjørnetjeneste dersom vi bare fyrer opp negative sider for hverandre.

– Noen vil hevde at det er akkurat det du gjør?

– Da vil jeg hevde tilbake at de misforstår. Det jeg mener, er at Sotra ikke er kommet like langt i prosessen som Åsane.

Dette gir større muligheter til å påvirke og tenke helt optimale løsninger, i stedet for å lappe på fortidens synder – slik det nå planlegges i Åsane.

– Åsane ble bygget i en helt annen tid, der man måtte organisere utbyggingen kjapt, sier han, og siterer fra en artikkel journalist Asbjørn Kristoffersen hadde på trykk i Bergens Tidende 15. juni i fjor: «Med halve strilelandet innenfor bygrensene fekk Bergen så mykje areal at det syntes uuttømeleg. Utbyggingsmønsteret vart deretter, og den arealkrevjande byveksten spredde seg til omegnskommunene.»

Seriemonogami

– Har Sotra og Åsane noe å lære av hverandre?

– Helt klart. Sotra har nå en spennende mulighet til å se hva andre har gjort, slik at vi ikke gjør de samme feilene.

Festivalsjefen mener det vil være spesielt viktig å finne frem til steder der bydelene i Bergen har klart å få frem gode bomiljøer.

– Folk i dag er seriemonogamiske i forhold til stedene de bosetter seg, sier han.

– Med det mener jeg at folk ønsker å kjenne tilhørighet til stedene de bosetter seg, selv om oppholdene noen ganger blir kortvarige. Som strategi blir det da veldig viktig å få frem de gode kvalitetene i områdene. Det kan da være formålstjenlig å se på Åsane, der man kanskje ikke har lykkes 120 prosent med det.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Er Åsane «et sted uten identitet»? Si din mening.

FESTIVALSJEF: - Vi må bli flinkere til å få frem de gode kvalitetene i områdene, sier Ole Rasmus Øvretveit fra Glesvær, og ønsker alle i Åsane hjertelig velkommen til Periferifestivalen. Forrige lørdag vakte han oppsikt i et intervju med lokalavisen VestNytt ved å kalle Åsane for «et ingenting, et sted uten identitet».
Magne Fonn Hafskor