• Dette er et sjokk for staben. De aller fleste som jobber her har aldri sett noe slikt før, sier avdelingsoverlege Per E. Bødahl ved Kvinneklinikken i Bergen.

— Alle som var involvert har fått tilbud om krisehjelp, og vi har bedt dem alle om å skrive ned sin egen opplevelse av det som skjedde for å bearbeide hendelsen. Skrivene vil også bli vektlagt i den videre utredningen, sier Børdahl.

Avdelingsoverlegen bekrefter dødsfallet på Kvinneklinikken i forrige uke, men ønsker ikke å gå i detalj om det inntrufne.

— Foreløpig betrakter vi dette som et naturlig dødsfall, som selvfølgelig er dypt tragisk, sier Børdahl.

Teamet ved Kvinneklinikken tror de vet hva som har skjedd, men vil ikke si noe før de er helt sikre. Spesialister er nå i gang med å analysere prøver som forhåpentligvis kan gi sikre svar. Ingen av de ansatte på Kvinneklinikken er tatt ut av tjeneste etter hendelsen.

Hendelsen er rutinemessig rapportert både til politiet og Helsetilsynet i Hordaland. Hos Helsetilsynet avventer man foreløpig situasjonen i påvente av en utredning fra Haukeland universitetssykehus.

-Hvis vi skulle finne det nødvendig, kan vi opprette en tilsynssak, hvor vi går inn og undersøker om sykehuset har håndtert denne saken på en god måte, sier assisterende fylkeslege Marta Ebbing.

Hun ønsker ikke å kommentere den tragiske hendelsen, utover at det ble innrapportert som et unaturlig dødsfall. Det innebærer at legene ikke fant noen åpenbar forklaring på at døden inntraff.

— Men det å føde er ikke risikofritt, understreker Ebbing.

Det er i hovedsak fire mulige årsaker til barseldød. Kvinnen kan få blodpropp, for eksempel ved at fostervann kommer inn i kvinnens blodomløp. Hun kan blø i hjel. Det kan tilkomme infeksjoner under fødselen. Kvinnen kan også ha spesielle sykdommer som gjør at hun ikke tåler fødselen.

Men ifølge professor Lorentz Irgens ved Medisinsk fødselsregister, er det uhyre sjelden at kvinner dør under fødselen her til lands. Statistisk skjer det kun under én av 20.000 fødsler.

— De siste årene har tallene vært på et svært lavt nivå. Av rundt 60.000 fødsler årlig, hender det bare i to-tre tilfeller at moren dør, sier Irgens.

— Men når det først skjer, er situasjonen veldig kritisk og risikopreget også for barnet, sier Irgens.