Han tror pengene staten har bevilget til legemidler forsvinner i det store sykehussluket når helseforetakene overtar.

— Pengene er ikke øremerket. Sykehusene går med dundrende underskudd og har et sterkt press på seg til å spare penger. Dette er dyre medisiner som det er lett å spare på, sier Idsø.

— Blir det så fokusert på å kutte kostnader på medisinbruk, kan det fort koste to til tre ganger mer til sykepenger, attføring og uføretrygd for revmatikere - og det er ingen tjent med.

Norsk Revmatiker Forbund ønsker at de fire legemidlene skal ha en lik finansiering, slik at det blir en reell konkurranse mellom dem. Men i stedet for at helseforetakene betaler, vil forbundet at Rikstrygdeverket tar regningen, slik at pengene følger pasienten.

— Kan ikke det føre til en ukritisk legemiddelbruk?

— Den risikoen vil alltid være til stede, men du må søke Rikstrygdeverket. Det foregår en reell vurdering av behovet i regi av legen og spesialisten.

Idsø sier dette er en lite velkommen nyordning.

— Pasientene er ikke for den, sykehusene ikke for den, spesialistene er ikke for den. Det burde jo være et tankekors for dem som har innført ordningen.