Studentsamskipnaden må bygge innenfor en kostnadsgrense på 600.000 kroner pr. hybelenhet, sier SiB-direktør Egil T. Pedersen.

Det er neppe nok til å dekke alle tomtekostnadene, men svaret fra Bergen kommune er klokkeklart.

— Den enkelte aktør må rydde opp i sine områder, lyder det kontante svaret fra byråd Lisbeth Iversen.

Egil T. Pedersen velger likevel å tro at partene skal klare å bli enige.

  • Hva skjer hvis ikke kommunen vil betale?
  • Det blir et politisk spørsmål. Men for oss er det ikke et scenario at dette ikke blir bygget.

— Kan staten komme inn med mer penger?

  • Vi ser ikke for oss at det er mulig. Staten finansierer studentboligene innenfor en viss ramme, og vil neppe gå ut over den, sier Pedersen.

Det er imidlertid ikke bare utgifter til egne prosjekter SiB og andre utbyggere må bære.

I 2006 vedtok bystyret kommunedelplan for Store Lungegårdsvann. Siden er det igangsatt to planprosesser for områdene henholdsvis øst og vest for Møllendalselven. I tillegg jobbes det med utbyggeravtaler for de ulike planlagte prosjektene i området.

— Bystyrets prinsipp er at utbyggerne skal bære kostnadene til felles infrastruktur, sier Geir Haveraaen, seksjonssjef for eiendoms- og utbyggingsavtaler.

Blant det som skal på plass er en oppgradering av Møllendalsveien, opparbeidelse av en allmenning, Møllendalselven skal løftes frem i lyset og det skal anlegges en park med badestrand på Grønneviksøren.

  • Disse hovedelementene summerer seg til i størrelsesorden 130 millioner eksklusiv moms, sier Haveraaen.