— Dette er et overgrep mot et lokalsamfunn. Og det skjer helt uten at vi får vite om det, oppsummerte Martin Raknes det de aller fleste nok følte under folkemøtet på skolen i kveld.

Her fikk han høre hvordan FAU først tirsdag ble orientert om at avdelingen på Skinstø skulle legges ned, og hvordan FAU hadde jobbet onsdag for å få fatt i nødvendig informasjon.

— Det første vi fikk vite onsdag, var at vi ikke hadde noen klageadgang. Dette handlet om legge ned en avdeling, ikke en skole, sa FAU-leder Mary Hansen.

- Dette er forsøkt skjult

Budsjettinnstillingen skulle behandles i komite for oppvekst dagen etter, men det ante FAU-erne ikke noe om.

— Vi hadde et voldsomt behov for å få avklart saksgangen, men fikk først halvannen time før møtet i komite for oppvekst vite at vi hadde rett til å møte for komiteen. Da var det for sent, kunne FAU-lederen fortelle en vantro forsamling.

Foreldrene mener skolenedleggingen er forsøkt skjult, og begrunner dette med at saken er beskrevet som opprettelse av 60 barnehageplasser.

— Det står ikke noe sted at dette innebærer at 50 skolebarn på Skinstø nå må flytte ned på Haukedalen skole. Det står ingen steder at mange av disse skolebarna bor så langt vekke at de har rett på skoleskyss. Heller ikke at Haukedalen skole må bruke musikkrommet og tekstilrommet til klasserom, forteller Janne T. Nesset i FAU.

— Det var så gale at selv lederen i komite for oppvekst, Pål Thorsen, ikke visste hva dette innebar da han var med å behandle budsjettinnstillingen, legger hun til.

- Må gjøre det ubehagelig

Nå håper foreldrene på Skinstø og få legge frem sin sak for komite for finans før denne behandler budsjettet. Deretter skal bystyret påvirkes, det er der budsjettet endelig vedtas.

— Vi må finne alle de argumenter vi har for å gjøre vedtaket om å legge ned skolen så ubehagelig som mulig, sa Martin Raknes, til forsamlingens applaus.

Tiden vil vise om det blir så ubehagelig at byrådspartiene snur.