— Dette er så galt at jeg knapt kan sette ord på det. På mine 30 år som advokat har jeg aldri vært borte i noe liknende, sier Berge. Og da sikter han ikke bare til «eiendomshandelen», men også til det offentliges opptreden.

- Totalt misforstått

Etter at behandlingen i Forliksrådet i mars i fjor ikke førte frem, ba Tom Berge Millie om å skaffe seg en hjelpeverge som kunne bistå ham i tvisten.

— Millie tålte ikke presset. Derfor sendte vi brev til overformynderen i Etne. Der foreslo vi hvem de burde oppnevne. Dette er en mann Kristen har stor tillit til, og som kjenner Kristen, sier Berge.

Til tross for et glassklart ønske, oppnevnte overformynderen en annen. En person Millie tvert om ikke har tillit til.

— Helt uforståelig. Ut fra korrespondansen kan det se ut som at overformynderen oppnevner ham fordi han er nøytral. Men det er totalt misforstått. En hjelpeverge skal ikke være nøytral i forhold til sin klient! Han skal ivareta hans interesser, sier Berge.

Får bare ut 2500 i mnd.

Berge er også svært kritisk til måten hjelpevergen har håndtert vervet på. Blant annet har han satt en øvre grense for hvor mye Millie kan ta ut av egen bankkonto: Kun 2500 kroner i måneden.

— Det finnes ikke hjemmel for en hjelpeverge til å gjøre dette. Så lenge Kristen er myndig, har han rett til å disponere sin egen konto slik han vil. Denne hjelpevergen oppfører seg som om han var verge for en umyndiggjort, sier Berge.

På tampen av fjoråret klaget Berge inn oppnevnelsen for Fylkesmannen.

— Jeg har purret muntlig en gang og skriftlig to ganger. Det har nå gått fire måneder og vi har fortsatt ikke fått svar. Dette er et klart brudd på forvaltningsloven.

Kan gå mot stevning

— Er det ikke Fylkesmannens oppgave å verne de som trenger det mot overgrep? Hvorfor gjør de ikke noe da? spør Berge.

Når og hvis Millie får oppnevnt ny hjelpeverge, vil Berge i samråd med ham vurdere neste rettslige skritt.

-Det blir trolig en stevning mot nevøen for Sunnhordland tingrett.

Hjelpeverge Oddvar Åsheim vil ikke svare på kritikken. - Men en sak har alltid flere sider. Mer kan jeg ikke si.

Heller ikke overformynder Knut Grindheim i Etne vil kommentere saken.

— Jeg har taushetsplikt. Men ingen hos oss har behandlet skjøtet, sier Grindheim.