• Dette har selvsagt sammenheng med økonomi. Det er rimeligere å etablere soningsplasser med lavere sikkerhetsnivå, sier statssekretær i Justisdepartementet, Anne Rygh Pedersen.

Hun avviser imidlertid at regjeringens ønske om å få flere over fra lukket soning til åpen, kun handler om å spare penger.

— Det er ingen som skal sone tyngre enn det som er nødvendig, og vi mener flere burde vært vurdert for åpen soning. Flere burde i det minste blitt vurdert flyttet over fra lukket til åpen soning på et tidligere tidspunkt enn hva praksis er i dag, sier Rygh Pedersen.

Hun er lydhør for fagforeningenes krav om behovet for flere lukkede soningsplasser.

— Det er et signal vi tar alvorlig, men når vi overfører innsatte fra lukket til åpen soning, blir det frigjort flere ledige plasser på lukket soning, sier Rygh Pedersen.

— Hva med fanger som bryter vilkårene for åpen soning?

— Det er viktig at det er en fleksibilitet, slik at man raskt kan flytte innsatte fra åpen til lukket soning, når det er nødvendig. Derfor er vi åpne for en løsning med noen lukkede plasser i den åpne delen, eller at det er et visst antall plasser i Bergen fengsel som alltid er tilgjengelige for overføringer fra åpen soning, sier Rygh Pedersen.

Etablering av flere åpne soningsplasser er et av regjeringens viktigste virkemidler for å få fjernet soningskøen innen 2008.