I en MMI-undersøkelse fra 2003 viser det seg at i 18 prosent av tilfellene hvor barn chatter på internett, så chatter de sammen med en voksen person. Noen av disse voksenpersonene kan ha uærlige hensikter og bruker ganske kyniske metoder for å innynde seg hos barna.

Grooming som problem

— Uærlige voksenpersoner på nettet er et økende problem, sier Harald Skjønsfjell, politioverbetjent i avdelingen for seksualisert vold i Kripos.

— Vi ser hvordan voksne tar kontakt, og etablerer vennskap mend barn og unge for så å avtale møter. I noen av disse møtene skjer det overgrep, sier Skjønsfjell.

I England har voksnes kyniske kneking og innynding hos barn og unge på nettet fått navnet «grooming».

Engelskmennene var også de første som fikk en lov mot grooming, en lov som gjør det straffbart for voksne å avtale møter med mindreårige de har planer om å misbruke.

Sex-prat ikke det skumleste

I gårsdagens BT snakket Elizabeth Skogrand, spesialrådgiver i Redd Barna om hvor viktig det er at også Norge har fått sin lov mot grooming.

— Men loven er nytteløs dersom politiet ikke er aktive på nettet og følger med på hva som skjer. Og det er også svært viktig at foreldrene følger med på hva barna holder på med på nettet, sier Skogrand.

I den aktuelle saken fra Bergen skal politimannen ha spilt på politisk interesse for å skape tillit hos en politisk aktiv gutt.

— Dette er ganske klassisk og typisk fremgangsmåte, sier Skogrand. Hun minner foreldre på at det ikke nødvendigvis er sex-pratet på nettet som er det mest skumle.

— Det er ofte de som ikke snakker om sex som er de mest farlige. De sier kanskje: Du, jeg har faktisk akkurat samme hund som deg, nettopp for å innynde seg hos de unge. Dessverre vet vi ut fra de undersøkelser vi har tatt, at mange unge lett lar seg smigre, sier Skogrand.

- Gutter er også utsatt

Hun viser også til den store pedofilisaken som startet i Kristiansand i år, der en mann i 30-årene er siktet for å ha misbrukt flere jenter på nettet.

— Dette er jenter han har kommet kontakt med først gjennom å smigre seg på dem, sier Skogrand.

Hun mener også saken med tenåringsgutten fra Bergen viser et annet viktig trekk.

— Det er ikke bare jenter som er utsatt for farer på nettet, Elizabeth Skogrand.