Dette sier kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik. Han regner med at det er politisk vilje på Stortinget til å ta et økonomisk tak for middelalderkirkene i storbyene.— Vi vil lansere restaureringen av Domkirken, Korskirken og Mariakirken som et nasjonalt ansvar. Her er det jo nok å nevne at Mariakirken har spektakulære kvaliteter som overgår de aller fleste norske kirkebygg. Derfor regner jeg med at staten og Bergen kommune må dele på disse utgiftene, sier Wik.I stortingsmeldingen om kirkenes økonomi legges det også opp til at staten skal være med og ta økonomisk for middelalderkirkene over statsbudsjettet ved å bruke penger fra blant annet Opplysningsvesenets fond.