— KrF har fått vesentlig bedre uttelling i byrådsprogrammet denne gangen enn i 2003. Det er et kvantesprang, sier Hansen.

Han reagerer på at Ingmar Ljones, og de andre veteranene som sto frem i BT i går, uttaler seg kritisk uten å ha lest byrådsavtalen.

— Det var mye vanskeligere forhandlinger denne gangen, som følge av at KrF krevde en vesentlig sentrumsdreining, sier Hansen.

Han nevner ruspolitikken som eksempel. I 2003 slo byrådet fast at det skulle videreføre gjeldende skjenkepolitikk, og plasserte ansvaret hos finans- og næringsbyråden. I år har KrF fått gjennomslag for at byrådet skal ha en «nullvisjon» når det gjelder rusrelatert vold, og skal vurdere innskjerping av skjenketider. Dessuten legges skjenkepolitikken inn under helsebyråden.

— Sprøyterom er et annet eksempel. Høyre, Frp og et flertall i bystyret vil ha det. Men det ble umulig for KrF, sier Hansen.

I tillegg fikk KrF hele to av syv byråder. Hansen forklarer det med at Høyre var opptatt av å sikre et flertallsbyråd med KrF.