– Dette er en utfordring stort sett alle plasser der mer enn to rusavhengige er samlet. Vi vet at det forekommer omsetning hos oss også. Men veldig mye av det vil jeg ikke si at vi har, sier nestleder Marta Havre ved kommunens botreningssenter for rusavhengige.

Heller ikke her har personalet adgang til å ransake rommene til brukerne.

– Men vi har ordensregler, selvfølgelig. De som bor hos oss har husleiekontrakter knyttet opp mot tiltaksplasser. Hvis de opptrer på tvers av det som er intensjonen med tiltaket, kan de miste tiltaksplassen. Og dermed mister de også boligen, sier Havre.

Også ved Blå Kors sitt botilbud Nubbebakken opplever de fra tid til annen at det foregår omsetning av narkotika – til tross for at beboerne skal være rusfrie og bruk av rusmidler er forbudt i boligen.

– Det vil alltid være noe som vi ikke får med oss. Det skjer for eksempel at det er personer innom som sier de skal på besøk, men så går de i stedet og selger. Siden vi er et rusfritt tilbud, er dette likevel ikke et stort problem hos oss. Vi bruker promilletester og urinprøver, og prøver så godt vi kan å holde brukerne rusfrie, sier avdelingssykepleier Hilde Maurstad.