— Det som saken viser er at vi hadde vært tjent med flere lavterskeltilbud her i byen. Her har vi et hull i behandlingsapparatet, mener Lossius.

— Jeg ønsker meg gatenære tilbud som tilbyr rusmiddelavhengige gode spesialiserte tjenester. Flere har påpekt nettopp dette behovet , blant andre «Stoltenberg utvalget» som for en tid tilbake leverte sin rus-rapport til helseministeren.

Lossius peker på at Oslo har kommet lengre i å bygge ut slike tilbud.

— Der er det flere gatenære tilbud hvor berusede personer kan komme inn, få en seng og noen å snakke med som er helsepersonell og samtidig en samtalepartner. Dette er tilbud vi har for lite av i bergensområdet, mener hun.

Bedre en glattcelle

Bergensklinikkene ble etablert i 1991 som en uavhengig, livssynsnøytral ideell stiftelse for mestring av rusproblemer. Men ingen kan komme på døren der i en akutt situasjon.

— Vi er en del av spesialisthelsetjenesten der pasienter blir henvist til behandling, og verken vi eller andre deler av spesialisthelsetjenesten vil kunne dekke dette behovet, sier Lossius.

Hun er ikke i tvil om at for unge mennesker er lavterskeltilbud bedre enn å bli satt på glattcelle.

— Disse tilbudene reduserer dødsfall. Det ser vi for eksempel i Portugal, et land med mange lavterskeltilbud.

— Hvis du er ung og har et alvorlig rusproblem, er det viktig å rask behandling, sier hun.

Flest unge jenter

Lossius forteller at de på Bergensklinikkene behandler mange svært unge rusavhengige. Blant de yngste, er det flest jenter.

— Vi ser jo yngre de er, jo flere jenter er det. Vi har ikke forklaringen på det, men blant de yngste rusmisbrukerne i behandling under 25 år, er det flest jenter.