— Vi har et samarbeid med huseieren. Vi skaffer ham beboere til ti av hyblene, og stiller garanti for dem, for huseieren vil ha depositum, sier Ottesen.

Han sier det vil få konsekvenser for samarbeidet dersom det viser seg at hybelutleien er ulovlig.

— Det blir feil hvis vi støtter et firma som driver ulovlig. Men samarbeidet har fungert godt, og beboerne har tatt ansvar. Hvis vi kutter det ut, får vi et problem med å skaffe folk bolig. Jeg får virkelig håpe de driver

Han mener 3500 kroner i måneden for en hybel på 6-7 kvadratmeter er et godt tilbud for rusmisbrukere.

— Det er så vanskelig å finne et botilbud til rusmisbrukere at jeg helt klart vil kalle dette et godt tilbud. Både kvaliteten og prisen er langt bedre enn på hospitsene og herbergene, sier Ottesen.

Lederen i Leieboerforeningen, Stig Høisæther, reagerer kraftig på prisen huseieren tar for hyblene.

— For 3500 kroner i måneden bør man få en leilighet på 40 kvadratmeter. Leien er unormalt høy, og jeg nekter å tro på huseieren når han sier at han ikke tjener penger på en slik kvadratmeterpris, sier Høisæther.

Han mener rusmisbrukere blir svært dårlig behandlet i leiemarkedet.

— Det er mange huseiere som kaster dem ut når de finner ut at de har et rusproblem. Andre huseiere utnytter dette, og forlanger høye priser, sier Høisæther.

Han oppfordrer sosialkontorene til å stille høyere krav til utleierne.

— Dessuten bør det bygges nye boliger til rusmisbrukere, avslutter Høisæther.