• Totalrammen er på 3,3 prosent, noe som er litt bedre enn det frontfagene i privat sektor fikk tidligere i vår.
  • Ekstramidler til et løft for noen kvinnedominerte grupper utgjør 300 millioner kroner.
  • Det generelle tillegget er på mellom 7100 og 9700 kroner.
  • Det er satt av 588 millioner kroner til et sentralt justeringsoppgjør og 529 millioner kroner til lokale forhandlinger.
  • Unio, YS Stat, LO Stat og Akademikerne har alle godtatt avtalen.
  • Avtalen må ut på uravstemning blant organisasjonenes medlemmer, men de har lovet å anbefale den.
Roald, Berit