• Vi har ikke tenkt å gi oss, sier motstandere av trasévalget for E39.

Ikke alle jublet da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fortalte at de har valgt midtre trasé og bro over Bjørnafjorden som løsning for E39 mellom Aksdal og Bergen.

Flere ordførere og representanter for næringslivet i Hardanger leverte et protestbrev til Solvik-Olsen etter pressekonferansen.

— Vi mener at regjeringen nå har gjort et galt valg. Den indre traseen hadde vært det beste for Hordaland, og knyttet fylket sammen på en helt annen måte, sier Odda-ordførar, John Opdal.

I brevet sto det blant annet:

«Vi avsluttet forrige regjeringsperiode med et formidabelt månelandingskrasj. Vi håper inderlig at vi ikke starter den nye regjeringsperioden med en tilsvarende transportøkonomisk misere».

- Gir seg ikke

Han mener broen vil ødelegge en vakker skjærgård, og i tillegg bli en langt dyrere løsning enn indre trasé.

I tillegg til Opdal, har ordførererne i Kvinnherad, Fusa, Ullensvang og Jondal signert protestbrevet.

— Vi har ikke tenkt å gi oss, sier Arnfinn Førsund, talsmann for næringslivet i Hardanger.

— Nå vil vi legge en plan b, men det er for tidlig å si hva den vil bli, sier Opdal.

Representantene i Hardanger frykter at gigantprosjektet E39 vil føre til stans for alle andre prosjekter i regionen.

Også i Os er det mange som er skuffet over dagens beslutning.

- Os blir overkjørt

— Dette er det verste vedtaket vi kunne fått, sier Knut Børgesen, leder av Folkeaksjonen mot bru.

Han var på plass i Bergen sammen med leder i Os Venstre, Glenn Erik Haugland.

— I Sunnhordland sier de at flagget går til topps, men hjemme hos oss på Haugland vil det bli flagget på halv stang, sier Haugland.

Det er blant annet kostnadene ved prosjektet, at det ikke er bestemt hvor broen skal gå og at prosjektet blir underlagt statlig planleggingsprosess, osingene reagerer på.

— Os blir helt overkjørt, og lokalbefolkningen blir helt overkjørt, sier Haugland.