«Det har blitt etablert et fryktregime som gjør at personalet er redde for å uttale seg kritisk, hvor man opplever at de som støtter ledelsen blir belønnet, og de kritiske blir fratatt arbeidsoppgaver, oversett, fortiet, baksnakket og sanksjonert på utspekulerte måter».

Dette skriver 36 ansatte ved Sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus i et brev som har kommet til ledelsen i Helse Bergen via TV2 i dag.

Støtter varslerne

Brevet er skrevet på bakgrunn av mye negativ omtale av Sikkerhetsavdelingen i mediene den siste tiden. De ansatte ønsker å få fram at de negative påstandene ikke skyldes enkeltpersoner som er ute etter å lage bråk, men at kritikken som har kommet ut har bred støtte blant de ansatte.

«Det er en skandale at en ledelse kan opptre så uprofesjonelt og fortsatt bli sittenden i sine posisjoner. Hvis disse i stedet hadde vært profesjonelle og møtt varslerne på en konstruktiv og imøtekommende måte hadde dette kunnet vært håndtert internt, og Sikkerhetsavdelingen hadde unngått negativ omtale».

De ansatte roser sine kolleger som har stått fram i mediene.

«Varslerne har ikke blitt varslere av ren egoisme. Tvert imot har de pasientenes, sine kollegers og Sikkerhetsavdelingens beste i tankene når de varsler. Når de som siste utvei velger å gå til media med problemene er de fullt klar over at de risikerer både jobb og karriere med de medfølgende konsekvenser dette har».

Ukjent for ledelsen

— Ingen av forholdene som er beskrevet i brevet, er kommet ledelsen for øre via de vanlige kanalene, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Helseforetaket har i dag hatt et møte med de foretakstillitsvalgte.

— De kjente heller ikke til forholdene, sier Høgli, og understreker at Helse Bergen tar saken svært alvorlig.

Hun viser til at Helse Bergen har gjort flere grep for å bedre arbeidsforholdene på Sandviken sykehus. Nye ledere er hentet inn, og en ekstern arbeidsrettsjurist har sett til at arbeidslivets spilleregler er blitt fulgt.

Kritiserer varslerne Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland hasteinnkalte i ettermiddag til pressekonferanse. Der kritiserte han brevskriverne for å ikke gå tjenesteveien.

– Vi er i en vanskelig situasjon, som ytterligere blir forverret gjennom slike brev. Det gagner ikke vårt felles mål, å bedre situasjonen, sier Kvinnsland.

Kvinnsland sier at han ble svært overrasket over brevet, etter at Helse Bergen har gjennomført både lederutskifting og igangsett en handlingsplan for å bedre situasjonen ved Sandviken sykehus. Han erkjenner at situasjonen er vanskelig.

– Det er fortsatt vanskelige forhold for de som jobber ved avdelingene. Men de beskjedene jeg får, er at det går fremover. Ett steg av gangen blir tatt.