— Vi har ikke hatt en god nok infrastruktur i den norske rusomsorgen. Derfor er det så flott å se at rusmisbrukerne ikke lenger blir en kasteball i systemet her i Bergen, sier Kjersti Toppe (Sp).

Hun og resten av Hordalandsbenken på Stortinget var i går på befaring i Bergen for å se hvordan kommunen håndterer byens narkotikaproblemer.

Stortingspolitikerne lot seg imponere under omvisningen på akuttposten ved Bergen Legevakt. Legevaktens akuttpost, som startet opp seinhøsten 2010. Avdelingen er ment for ruspasienter og somatiske pasienter med behov for akutt innleggelse.

Akuttposten har det siste året behandlet 3014 pasienter, hvorav omtrent 1500 ble lagt inn med ruslidelser. 67 av disse ble sendt til videre behandling på rusinstitusjoner.

Vil instruere helseforetakene

— Rus og psykiatri har lenge trengt et nasjonalt løft, og det må byrådet i Bergen ha skryt for. Et slikt akuttilbud til rusmisbrukere er noe vi trenger i alle større byer i Norge, sier Toppe, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Kostnadene knyttet til Akuttposten deles mellom kommunen og Helse Bergen. Det er en finansieringsmodell som Toppe gjerne vil overføre til andre steder i landet, og som er i tråd med samhandlingsreformen.

— Jeg mener regjeringen bør instruere helseforetakene til å inngå lignende samarbeidsavtaler lokalt, sier hun.

Toppe er imidlertid klar på at dette også forplikter rikspolitikerne til å bevilge midler til slike prosjekter.

— Jeg vet at kommunene gjerne vil innføre slike ordninger i sin rusomsorg, men at de ikke har råd. Det må vi ta på alvor, sier hun.

Mangler boliger

Toppe mener likevel at byrådet må skaffe flere og bedre tilrettelagte boliger til rusmisbrukerne.

Boligbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er klar over problemstillingen, og sier byrådet allerede har tatt grep for å øke kommunens boligmasse.

— Vi har fått 225 nye kommunale boliger i løpet av kort tid, men trenger til sammen mellom 400 og 600 boliger. Vi har flere byggeprosjekter ute på anbud nå, sier hun.

Byråden sier kommunen er nødt til å tenke nytt i boligjakten sin.

— Tidligere har man ikke innsett at ikke alle personer kan bo i den samme typen bolig. Vi trenger et mer differensiert tilbud til de ulike brukergruppene, sier Iversen.

Hvordan kan helsevesenet hjelpe rusavhengige på best mulig måte?