• Boligene har vært en hodepine fra første stund. De var altfor dyre, og nå er det avdekket både sopp og branntekniske problemer med dem, sier Torstein Dahle (RV), etter brannen i Birkelundsbakken søndag.

Han snakker om omkring 1000 kommunale boenheter som ble bygget med statlig tilskudd på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. Bygningen som brant i Birkelundsbakken 61 er et av de såkalte Tonning-husene, etter sin ansvarlige Jan Tonning.

Ugunstig kjøp

BT fikk i 1991 inn ingeniørselskapet HolteProsjekt AS til å vurdere bygningene. Det uavhengige selskapet konkluderte med at kommunen hadde betalt over 100 millioner kroner i overpris for bygningene som i hovedsak blir brukt til vanskeligstilte beboere.

— Det er helt på det reine at dette var et mildt sagt ugunstig kjøp for Bergen kommune. Det ble kjøpt dyrt etter en kritikkverdig prosess uten anbudsrunde, sier Dahle.

Det var det såkalte Institutt for byfornying (IBB) som fikk oppført og kjøpte bygningene. Per Kragseth var ansvarlig kommunalråd på den tiden.

— Når det nå viser seg at det i tillegg er problemer med både giftig sopp og branntekniske ting i noen av boligene, så er jo kjøpet enda dårligere. Det er ingen overdrivelse å si at hele prosjektet er en skandale, sier RV-politikeren som sitter i BBBs styre.

Dahle vil følge opp

I fjor ble det avdekket ekstremt helseskadelig sopp i de kommunale boligene i Frydenbølien 5. Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) må ut med millioner for å utbedre bygningene. I gårsdagens BT slo brannteknisk rådgiver Dag Skansen i Skansen Consult fast at Birkelundsbakken 61 ikke oppfylte brannforeskriftene.

— Brannen spredte seg veldig raskt, så han har helt sikkert rett i at det var noe galt. Og det er jo veldig alvorlig. Nå er det viktig at BBB går gjennom alle disse boligene og sørger for at de er i forskriftsmessig stand. Det var ikke BBB som kjøpte bygningene, men det er de som nå har ansvaret for dem, og det ansvaret må de ta, sier Dahle.

Han har nylig tatt opp i BBB-styret at beboere i Frydenbølien er bekymret for at utbedringene ikke skal være gode nok. Nå vil han følge med på at det branntekniske i den aktuelle bygningsmassen skal sjekkes grundig.

Direktør i BBB, Audun Øiestad, er allerede i gang med den jobben.

— Vi vil bruke en ekstern konsulent til å vurdere det branntekniske, og det vil bli tatt stikkprøver i alle de aktuelle bygningene, sier Øiestad.

- Mer fusk i byggebransjen

Han tror ikke det er grunn til å stigmatisere alle de aktuelle husene som brannfeller.

— Vi trenger disse 1000 boligene, og tidvis må vi gå inn å gjøre utbedringer. Det er ikke uvanlig. Husene er bygget i en tid da det var mer fusk i byggebransjen enn nå. De hadde dessuten mindre strenge brannforeskrifter enn vi har i dag, sier Øiestad.

I løpet av uken håper direktøren å ha fått alle de 16 hjemløse fra Birkelundsbakken inn i nye kommunale boliger.

— Det tar nok et halvt års tid før vi har huset i stand igjen, sier Øiestad.

Han var på et møte med beboerne i går. Det viser seg at noen av dem hadde ikke innboforsikring. Årstad sosialkontor hjelper dem i den vanskelige situasjonen.

MANGLER: Utviklingen av brannen i Birkelundsbakken har fått flere til å stille spørsmål om det er branntekniske mangler ved husene.
FOTO: KNUT STRAND