• Så lenge det finnes mulighet for å få gjenopptatt en sak, må vi leve med at prosessen kan bli en ekstra belastning på en eventuell fornærmet, mener jussprofessor Henry John Mæland.

Han forstår at en ny etterforskning er belastende for et offer, men mener det argumentet ikke er godt nok til å hindre at en som sier seg uskyldig dømt skal få mulighet til å føre sin sak til veis ende.

— Dette er et dilemma som vi ikke har noe svar på. Det er nok noe vi må leve med, for domstolene er ikke ufeilbarlige, sier Mæland

Han vil ikke kommentere Crifos rolle i den aktuelle saken, men sier på generelt grunnlag at private etterforskere må opptre korrekt i sitt arbeid.

— De må bruke vanlig folkeskikk, og utøve stort skjønn i hver enkelt sak i forhold til hva kilden ber om. Og de må selvfølgelig ikke gjøre noe ulovlig, eller være med på en ubegrunnet svertekampanje, sier Mæland.