— Dette er et dårlig signal. I den grad prostituerte kvinner behandles forskjellig fra andre mennesker er det selvfølgelig negativt, sier Utne Berg.

Hun understreker at hun ikke kjenner til den konkrete saken utover det Bergens Tidende forteller henne.

Vanskelig i retten

Utekontakten er ukentlig i kontakt med 15-30 kvinner som selger sex på gaten i Bergen. Mange av dem opplever grov vold fra kundene, men få melder fra til politiet. Utne Berg mener likevel at dette ikke skyldes fordommer og manglende oppfølging fra politiets side.

— Mitt inntrykk er at kvinner som selger seksuelle tjenester blir mottatt på en bra måte. De møtes med positive holdninger og tas på alvor. Jeg har ikke grunnlag for å si at kvinnene ikke får god behandling av politiet.

Utne Berg tror det kan være vanskeligere når den prostituerte må møte i retten.

— Mange kvinner som er utsatt for seksualisert vold føler seg mistenkeliggjort. Dette forsterker seg når den fornærmede i tillegg selger seksuelle tjenester.

Voldsalarmer

Altoppslukende rusproblemer er ofte årsaken til at prostituerte ikke anmelder volden de utsettes for.

— Ofte er det slik at hele dagen går med til å skaffe penger og få den nødvendige rusen. Alt annet kommer i andre rekke, sier Utne Berg.

De siste årene har Utekontakten satset på en rekke tiltak som skal verne kvinnene mot voldelige kunder. I varmestuen henger et eget oppslag der de prostituerte advarer hverandre mot menn de har hatt problemer med. Utekontakten deler også ut voldsalarmer, og følger kvinner som ønsker å anmelde overgrep til politistasjonen.

VANLIGVIS FLINKE:Else Kristin Utne Berg,leder forUtekontakten iBergen, reagerer påat den tiltaltehorekunden ikke blefengslet, men synespolitiet vanligvis tarprostituerte voldsofrepå alvor.