Dersom innstillingen fra Finanskomiteen blir vedtatt i Bystyret, blir det kun skolens lærere og helsepersonell som får orientere om homofili.

Med dette brytes en lang tradisjon. Landsforening for Lesbisk og Homofil frgjøring (LLH) har nemlig i en årrekke reist rundt på skoler i kommunen og svart på spørsmål om hvordan det er å være homofil.


Se BTV-innslag her.

Fungerende byrådsleder Henning Warloe kaller innstillingen fra Finanskomiteen for et arbeidsuhell.

— Forslaget kom over bordet og jeg tror ikke representantene så rekkevidden av det de gjorde. Jeg ser på det hele som et arbeidsuhell, sier Warloe.

Han mener LLH og Skeiv Ungdom gjør et viktig arbeid i skolene i bergensområdet, og føler seg trygg på at innstillingen ikke blir vedtatt i Bystyret.

— Jeg har tatt saken opp i Høyres gruppe, og jeg er sikker på at vi skal få dette på skinner.

Står på Bibelens syn

— Bakgrunnen for innstillingen er at det finnes mange foreldre som ikke ønsker at en spesiell organisasjon skal inn på skolene og informere om dette temaet. Hvis vi skal åpne opp for LLH burde også mer konservative organisasjoner som står for et motsatt syn få slippe til, sier Trygve Birkeland fra KrF som foreslo endringene i Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile.

Saken ble behandlet på et møte 26. septemer og skal opp i Bystyret 15.oktober.

Birkeland mener både elever og foreldre er best tjent med at skolens lærere selv står for undervisningen. Men han sier han ble overrasket over å få gjennomslag for forslagene sine i komiteen. Både Fremskrittspartiet, Høyre og Pensjonistpartiet støttet forslaget.

— Hvilken holdning har du selv til homofili?

— Min grunnholdning er at ingen skal mobbes fordi de er homofile. Folk skal leve og gjøre sine valg slik de mener det er best. Men når det kommer til spørsmålet om homofilt samliv står jeg på Bibelens syn som verner om det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne, sier Birkeland som også er en av lederne i menigheten Zion i Blomsterdalen.

Vantro

Leder i LLH Bergen Tore Lirhus reagerte med vantro da han fikk vite om innstillingen fra Finanskomiteen.

— Jeg måtte rett og slett sette med ned å tenke gjennom hva dette innebærer. Vedtaket går helt på tvers av det alle partier har signalisert på forhånd. Jeg er spesielt sjokkert over at Høyre kunne støtte dette, sier Lirhus.

Helt siden 70-tallet har LLH drevet informasjonsarbeid i skolen, på samme måte som Røde Kors, Ungdom Mot Narkotika og andre organisasjoner.

— Vi snakker om hva elevene tenker om ordene homse og lesbe, og forteller hvordan det er å være ung og komme ut av skapet. På slutten får elevene alltid komme med spørsmål, sier Lirhus.

— Hvorfor kan ikke lærerne gjøre dette selv?

— Det har med nærhet til situasjonen å gjøre. Unge homofile vet best hvordan det er å komme ut og kan gi råd om prosessen. Vi har en spisskompetanse, men er selvfølgelig bare et supplement til undervisningen, sier han.