• Jeg har aldri vært med på noe lignende. Bransjen pleier å ha respekt for skjenkebestemmelsene, sier skjenkesjef Gro Gaarder.

HILDE KRISTIN STRAND

Nå står utestedet Bar & Lounge i fare for å miste skjenkebevilgningen.

— Vi har hatt kontroll, så vi kan ikke si noe om det har vært skjenket til klokken 3 hver dag. Men det viser seg nå at det i hvert fall en dag har vært skjenket lenger enn man hadde lov til. Jeg har jobbet med skjenkesaker i mange år, men jeg har aldri vært borti noe lignende, sier Gaarder.

— Bransjen pleier å ha respekt for skjenketidene. Dersom det blir skjenket utover tiden dreier det seg ikke om timer, legger hun til.

Skjenkestedet Bar & Lounge har skjenkebevilgning til klokken 1 på hverdager og til 2 i helgene. Ulykken torsdag skjedde etter klokken 3. Fredag fikk derfor restauranthuset Xhibition ved Trond Monsen et brev fra Gro Gaarder, kontorsjef på kontor for skjenkesaker i Bergen kommune. I brevet skriver Gaarder mellom annet at man på grunnlag av at det er skjenket alkohol i lokalet utover ordinær skjenketid vurderer å tildele prikker eller inndra skjenkebevilgningen. Dersom man får åtte prikker kan man miste bevilgningen i to uker.

— Vi vil ha uttalelser fra Bar & Lounge før vi tar endelig stilling til om de skal miste bevilgningen, sier Gaarder til BT.

I brevet blir restauranthuset bedt om å dokumentere at de ansatte har gjennomgått relevant opplæring, samt komme med tallmateriale som viser hvor stor prosentdel av totalomsetningen som kommer fra matsalg.

— Skjenking ut over tillatt skjenketid er karakterisert som et svært alvorlig brudd på gjeldende bestemmelser, skriver Gaarder.

BT fikk fredag ettermiddag kontakt med daglig leder for Era, Trond Monsen.

— Jeg har ingen kommentarer. Nå får jeg dessverre inn en annen telefon, sa Monsen.

FOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND