• Prinsippene sitter løst på høyresiden, mener Oddny Miljeteig (SV).

Hun minner om at Frp tidligere har gått imot å byråkratisere politikken.

— Nå når de er i maktposisjon eser det plutselig ut som en bolledeig.

— Det viser at det er langt mellom teori og praksis i denne leiren, mener Miljeteig.

— Nå er ikke akkurat høyrefløyen kjent for å kare til seg «brødløse kommisjoner». De er vel mer ute etter feite verv. Men det er likevel påfallende og bemerkelsesverdig at forslaget kommer akkurat nå, og ikke mens disse partiene var i opposisjon, sier hun.

Miljeteig viser til at da Herman Friele var ordfører kom det opp et forslag om å skaffe ham en lønnet rådgiver, men det ble ikke opprettet noen slik stilling.

— Friele var en ekstremt etterspurt ordfører med liten politisk erfaring som nok kunne hatt behov for en rådgiver. Fremskrittspartiets nye ordfører, Gunnar Bakke, derimot, har en helt annen bakgrunn og lang politisk erfaring som skulle tilsi at han ikke har samme behov for en egen rådgiverfunksjon, sier Miljeteig.

REAGERER: Oddny Miljeteig
Silje Katrine Robinson