Eller justeres, som konsernsjef i Statnett, Auke Lont, selv velger å si. Han la i dag frem Statnetts nettutviklingsplan på Verftet. Der kom det frem at Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder i strømnettet i kommende tiårsperiode.

— Vi tenker langsiktig. Det tar lang tid å bygge nett. Sterke drivkrefter påvirker behovet for nettet sa Lont. De sterke kreftene han sikter til, er behovet for forsyningssikkerhet, klima og verdiskaping.

Mange strømrekorder

Konserndirektør Gunnar Løvås utdypet nærmere hva som ligger i Statnetts planer. Planen for hvordan strømnettet skal se ut i 2030, ligger fast fra fjorårets nettutviklingsplan. Men nesten alle de store utbyggingsprosjektene blir forsinket.

— De siste to årene har vi opplevd mange spesielle situasjoner. Vi har satt en rekke nye rekorder, sa Løvås.

Han nevnte blant annet ny forbruksrekord på landsnivå, nye rekorder både på høyeste og laveste strømpris, ny rekord på antall prisområder, rekordlav produksjon i Norge i fjor og rekord både på import og eksport.

— Det synliggjør at systemet er under press. Anleggsmassen i sentralnettet ble bygget fra 50- til 70-tallet, og nærmer seg tidspunktet for rehabilitering og ombygging.

Rehabiliterer strømnettet først

I årets plan har derfor Statnett lagt økt vekt på reinvesteringsbehov. En stor del av ressursene vil gå til ombygging og rehabilitering av strømnettet. Løvås anslår dette til en milliard kroner i året.

— Vi har tatt hensyn til systemdriften, som viser at vi er nær det systemet kan tåle, sa konserndirektøren.

Dermed er fremdriftsplanen for de store ledningsprosjektene i nord justert. Det samme gjelder strømlinjer i Midt-Norge og spenningsoppgraderinger på Sørlandet.

Venter med utenlandskabler

Administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, understreker at det haster å bygge et mer robust strømnett.

— Det som er min hovedbekymring, er at planen viser at behovet for nett er stor, men evnen til å levere nett er mindre, sier han.

Han er også skuffet over at nye strømkabler med tilknytning til utlandet er skjøvet frem i tid. Statnett vil nemlig prioritere strømnettet innenlands først.

— Det er en ganske stor endring, og det bekymrer oss. Dette handler om forsyningssikkerheten, sier Ulseth.

Han mener den store prisvariasjonen som har vært i år, viser at behovet for utvekslingskapasitet er sterkere enn før.

Synspunkter på strøm? Si din mening her.

FORSINKELSER: Statnett må først bygge om og rehabilitere eksisterende strømlinjer for å ha nok kapasitet i strømnettet til å gå i gang med nye store utbygginger. Men i Hardanger går utbyggingen sin gang.
TOR HØVIK