Marianne Haugland har skrevet hovedoppgave ved Universitetet i Bergen om folks bossvaner. Hun mener anonymitet er en viktig del av bossproblematikken.

— Risikerer man å bli tatt i å kaste søppel, gjør man det ikke. Overalt der man får være anonym, har folk lavere terskel på å kaste fra seg ting, mener hun.

Haugland tror likevel ikke bøter er løsningen for å få bukt med problemet.

— Nå har jeg liten erfaring med bøtelegging, men kan ikke se at det har noe for seg. Jeg tror det eneste som hjelper, er at hver enkelt går i seg selv og slutter å kaste. Så enkelt er det faktisk. Dessuten må vi passe litt på hverandre. Folk må kunne gi beskjed til dem som hiver søppel uten å risikere å bli knivstukket.

Sneiper ut vinduet

Tilhørighet er en annen viktig faktor.

— Det er ingen som kaster fra seg søppel i sin egen hage. Sannsynligvis ikke i gaten utenfor huset heller. Kanskje på busstoppet, og helt sikkert på Bystasjonen, sier Haugland, som nå er informasjonssjef i Follo ren.

Etnologen synes folk er lite konsekvente i sine bossvaner. De samme menneskene som plukker med seg boss i skogen kan kaste ting fra seg i byen.

— Du ser ikke mange som kjører bortover Bryggen og tømmer askebegeret ut vinduet. Men kom tilbake når de kjører utover mot Flesland, der ingen ser dem.

Hun synes heller ikke folk kan skylde på for få bosspann.

— Det er faktisk mange søppelkasser i byen. Er den ene full, går du til neste.

Bøter ikke nok

Prosjektleder i Norsk renholdsverksforening, Dag Endal, mener på sin side at bøter kan være bra.

— Jeg tror det må til som en del av en helhetlig strategi. Fem hundre kroner er sikkert en bra sum. Men folk som tar med seg hele garasjen og tipper det i skauen, bør få bøter som svir mer.

At folk er mer på farten enn før, ser Endal som en årsak til økningen i bossmengden. Når folk farer mye rundt, er det vanskelig å holde på de gode vanene hjemmefra (i den grad man har det).

— Når du er på hjemmebane, vet du hva du skal gjøre. Dessuten har emballeringen økt gjennom fast-food-bransjen, og den skal jo havne et sted, sier han.

Argumentet med for få bosspann preller av på prosjektlederen.

— Når folk i Bergen natt til søndag ikke finner steder å kaste søppelet, har det med holdninger å gjøre, ingenting annet.

Landskampanje neste vår

Våren 2004 planlegges en stor, nasjonal kampanje med tittel «Hold Norge rent».

— Her skal både næringsliv og enkeltmennesker i fokus, og rydding og holdningsendringer står på planen, sier Endal. Planleggingen er i gang, og det er sjelden han har vært med på et prosjekt der så mange har sagt et rungende ja til å bidra, fra dagligvarekjeder til Mc Donalds og reiselivsbransjen.

På landsbasis brukes fire-fem hundre millioner kroner årlig på å rydde opp etter folk.