To kommunaldirektører måtte svare for seg på skolehøringen i dag.

Rune Haugsdal, kommunaldirektør for finans, mener bedre planer for vedlikehold må til for å unngå å komme i samme situasjon som kommunen er i dag.

— Vi er inne i en vond spiral nå der vi driver brannslukking eller lapping på rørene. Den eneste måten å komme frempå er å legge lengre vedlikeholdsplaner, sa Haugsdal.

Vil ha bedre planer

De to kommunaldirektørene gikk gjennom alle påleggene Arbeidstilsynet har kommet med, punkt for punkt.

Haugsdal mener pålegget om vedlikeholdsstrategi er det viktigste.

— Det som har blitt presentert, viser at vi handler mye på ad hoc. Hensikten og målet må være at vi i fremtiden har vedlikeholdsplaner, slik at vi vet når vi skal ha hovedettersyn på den enkelte skole og ta hovedvedlikeholdet, nesten som med bilen. Vi må ha de lange, gode planene, det er det viktigste vi gjør for ikke å komme i situasjonen som vi er i nå i fremtiden, sa kommunaldirektøren.

Ventilasjon en utfordring

Men det mest utfordrende pålegget, er ventilasjon.

— Det er ingen hemmelighet at her ligger den største utfordringen vi har i øyeblikket, sier Haugsdal.

For de 11 verste skolene er tilstandsrapportene alle klare, og for de fleste er de mest sentrale tiltakene knyttet til ventilasjon.

Haugsdal mener vedlikeholdsetterslepet har bygget seg opp over lang tid.

— Mye er kartlagt og redegjort for, men det er ikke alt man har hatt midler til å prioritere. Vi får erkjenne det vi står i. Vi har pålegg på oss, og det er ingen vei utenom nå. Det dreier seg om alles troverdighet i forhold til situasjonen vi står i.

Ti meldinger

Kommunaldirektør for skole, Anne-Marit Presterud, sa at avvikssystemet og bedriftshelsetjenesten er kommunisert bedre til skolene etter Arbeidstilsynets pålegg.

Før skoleforfallet kom på dagsorden hadde ingen meldinger om helseplager relatert til inneklima blitt rapportert til Bedriftshelsetjenesten. Nå er ti meldinger registrert.