— Det som har skjedd, har skjedd. Det var et uhell og er ikke noe å gjøre med. Alle arbeiderne mener det var rett å stenge bedriften. Det skal ikke se sånn ut her.

— Hvorfor bruker dere ikke verneutstyr?

— Det er lite gjennomtenkt. Det skyldes nok litt sløvhet. Det blir nok bedre fra nå av.

— Er dere ikke bekymret for helsefaren?

— Nei, jeg er ikke det. Det er ikke farlig hvis man ikke får det inn i kroppen over lengre tid. Uhell kan skje fra tid til annen, men det er klart vi burde tatt på oss verneutstyr.

Daglig leder Christina Waardal er fortvilet over at produksjonen er stoppet.

— Jeg har ikke fått noen reaksjoner fra arbeiderne om at de frykter helseskader.

— Hvorfor ordnet dere ikke opp med en gang utslippet skjedde?

— Vi har hatt mye å gjøre og nedprioriterte det. Dessuten skulle vi ha hovedrengjøring denne helgen uansett. Inspeksjonen kom på verst tenkelig tidspunkt.

— Vi har informasjon om at det har vært flere eksempler på farlige utslipp hos dere tidligere. Stemmer ikke det?

— Vi sliter med et dårlig rykte fra 30-40 år tilbake. Forholdene nå kan ikke sammenliknes. Vi har god kommunikasjon med SFT, sier Waardal.

IKKE BEKYMRET: Tillitsvalgt og verneombud Svein Øie ved Waardals AS er ikke bekymret over forholdene ved bedriften, men tror de ansatte nå vil bli flinkere til å bruke verneutstyr. FOTO: KNUT EGIL WANG