— Ingenting tyder på at bergensere eller andre vestlendinger er kløner på vinterføre, sier sjefen for Utrykningspolitiet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Søndag sto det biler på kryss og tvers, i bakker og på flater. Det tok tid å ta seg frem på Vestlands-veiene.

— Når det faller så mye snø på så kort tid, blir det trafikale problemer uansett hvor i landet man bor. Når det er glatt, skal man dessuten ta hensyn til føreforholdene og redusere hastigheten, sier Leon Nordanger.

Ta det med ro

Han finner derfor ingen grunn til å kritisere bilister som snegler seg frem på snødekte veier.

— Hvis man ikke er bekvem med å kjøre på glatten, er det fornuftig å ta det med ro og kjøre etter sitt eget mønster. Men da må man også kjøre inn til siden, og slippe forbi dem som mener de behersker glattkjøring bedre, understreker Nordanger.

— Hvordan er bilene skodd?

— De fleste kjører fremdeles på vinterdekk, men noen kjører med slitte dekk. Da ber man om trøbbel på dager som søndag.

— Tar dere mange med sommerdekk?

— Vanligvis oppdager vi slikt mest i forbindelse med ulykker. Likevel finnes det alltid dem som tror Vegvesenet til enhver tid sørger for å holde veiene snøfrie, og legger ut i trafikken mens de egentlig skulle latt bilen stå, sier Nordanger.

Samme kaos overalt

Fylkessekretær Jan Anker-Goli i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund støtter UP-sjefens syn på Vestlands-billistenes kjøreferdigheter på glatten.

— Jeg reiser en del i forbindelse med jobben. Det er akkurat det samme kaoset når det snør mye både i Oslo og Trondheim. Og det er akkurat like mange biler i grøften ellers i landet som det er her hos oss, sier han.

Hvis man først må ut i trafikken på snøfulle dager, anbefaler Anker-Goli folk til å tenke grundig gjennom kjøreruten de velger.

— Det er ikke nødvendig å utfordre kjøreforholdene ved å prøve og ta seg opp for eksempel Birkelundsbakken. Velg andre og flatere omkjøringsveier, sier han.

Myte

Han blåser av påstanden om at bergenserne er dårlige vinterbilister.

— Det er en myte, akkurat som at bergensere er dårligst i landet på å kjøre rett i rundkjøringer. Det stemmer nemlig heller ikke, sier Anker-Goli.

— Hva med kjøreopplæring på vinterføre?

— Våre sjåførlærere er flinke til å drille elevene på dette når mulighetene er til stede. Ellers har vi glattkjøringskursene. Fullbefaren sjåfør på vinterføre blir man likevel først og fremst gjennom praksis på det, sier fylkessekretæren for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.