— Det kan tenkes at vektøkningen hos gravide kvinner er mer problematisk enn vi har vært klar over. Jeg tror ikke kvinner som legger på seg veldig mye, eller de overvektige, er klar over hvilken risiko de utsetter seg for, sier seksjonsoverlege Ingrid Borthen ved Kvinneklinikken.

— Vi bør gjerne overvåke disse kvinnene mer nøye.

Borthen mener kvinner bør få orientering om kosthold og trening, allerede på sin første svangerskapskontroll, og hun maner til kontroll av intense lyster under graviditeten:

— Noen gravide får et stort behov for spesielle mattyper, som brus og sjokolade. Det kan det bli for mye av. Fedre som blir bedt om å dra ut og handle, er ikke nødt å si ja, legger hun til.

Dødfødsler

Fruktbare kvinners generelle vektøkning skaper også bekymring på Kvinneklinikken

— Overvektige har økt risiko, også for dødfødsler, fremholder Borthen.

— I flere studier fra utlandet har man vist en doblet risiko for dødfødsel ved ekstrem overvekt. De har også en lett øket risiko for misdannelser.

KK hadde 5092 fødsler i fjor. Av disse var 41 dødfødsler, inkludert de som var døde ved ankomst til sykehuset.

KK har ikke undersøkt hvor mange av disse som kan ha fått tragisk utfall som følge av overvekt.

— Dette kan være interessant å se nærmere på, sier legen.

- Undersøkelsen handler om akutte keisersnitt. Kan det bli aktuelt å ha flere planlagte keisersnitt, når dere nå vet om den nye risikogruppen?

— Det er vanskelig å si. Vi må se studien og vurdere kunnskapen nøyere.

Senger tåler mer vekt

Det er foreløpig vanskelig å si om vektutfordringer bør føre til økt satsing i distriktet, mener seksjonsoverlegen ved KK.

— Det kan hende disse kvinnene bør sentraliseres mer. Vi har større muligheter til å ta oss av utfordringene. Vi har investert i operasjonsbord som tåler økt belastning, og fødesenger som tåler 180 kilo. Vi ser flere større kvinner i dag, enn vi gjorde tidligere. Det er ikke sjelden vi har fødende på 100-150 kilo, sier Ingrid Borthen.