• Ågot Himle er ikke flyttet fra stillingen sin som seniorrådgiver, men har fått et tilbud om å flytte, sier informasjonssjef Robert Rastad i Bergen kommune.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Hvilket jobbtilbud Himle faktisk har fått, og hvorfor hun har fått dette tilbudet, ligger fremdeles i mørket.

— Resten av den samtalen som har vært mellom kommunaldirektør Finn Strand og Ågot Himle er en del av en dialog jeg ikke finner det riktig å kommentere.

— Betyr dette at man i Bergen kommune kan risikere å bli flyttet fra stillinger om man uttaler seg kritisk om kommunen?

— På prinsipielt grunnlag vil jeg si at ansatte i kommunen har anledning til å uttale seg til avisen, og at man ikke flytter noen om de har uttalt seg.

Rastad peker videre på at en rekke ansatte i kommunen sitter i politiske sekretariat rundt enkeltbyråder.

— Uten å si noe om den aktuelle saken vil jeg peke på at vi som jobber i disse sekretariatene på ledernivå sitter så tett på den politiske sfæren at vi må ta hensyn til dette dersom vi uttaler oss i mediene. Ønsker vi å delta aktivt i den politiske debatten, kan det hende vi burde søke stillinger som ga oss mer armslag.

Himle har fått massiv støtte fra flere hold. SVs Oddny Miljeteig er svært kritisk til behandlingen av Himle:

— Vanligvis skal man ikke blande seg inn i saker som gjelder enkeltpersoner, men dette blir for graverende. For dette er en beskjed fra byrådet til alle ansatte i Bergen kommune om å klappe igjen kjeften, hvis de vil være trygge i sine stillinger.

Konserntillitsvalgte Stig Are Mauland i Fellesorganisasjonen deler Miljeteigs oppfatning. Han har følgende oppfordring til byrådet:

— Hvorfor ikke bruke Himles unike erfaring fra helse og sosialt arbeid i bydelen i en årrekke til å ta fatt i de problemene som er i ferd med å utvikle seg i bydelen? Det hadde vært spennende.

Himle er organisert i Fellesforbundet. Konserntillitsvalgt Lise Mikkelsen bekrefter over Bergens Tidende at Himle har vært i kontakt med dem om saken.

— Hva vi skal gjøre, vil være opp til Himle. Når det gjelder Himles uttalelser til avisen, omhandler de så graverende forhold at det er riktig å la allmennheten vite om dem.

FAKSIMILE: Bergens Tidende i går.