— En fredningsprosess er en lang byråkratisk prosess, forteller seniorkonsulent Sjur Mehlum hos Riksantikvaren.

Først kommer varsel om oppstart av fredningssak. Deretter blir det utformet et fredningsforslag. Dette blir sendt ut på høring, før et endelig vedtak blir fattet.

Mehlum sier at et fredningsforslag sannsynligvis er klart til våren. Deretter er det åtte uker høring.

— Hvor lang tid det tar å fatte et vedtak, kommer an på om man må gjøre mange endringer i forhold til forslaget, sier Mehlum.

Et vedtak kan bli påklaget, og vil da havne hos Miljøverndepartementet. Men det er ikke ofte det skjer.

— I praksis skal anlegget allerede nå behandles som om det var fredet, sier Mehlum til BT.

I dokumentet fra Riksantikvaren heter det at man må søke Riksantikvaren om tillatelse til å sette i verk alle typer tiltak som går lenger enn vanlig vedlikehold innenfor fredningsområdet.

— Betyr dette at man ikke kan bygge parkeringsanlegg slik man hadde planer om?

— Det stemmer, sier Mehlum.