— Det er en enorm slitasje på operasjonssykepleierne, sier tillitsvalgt Bjørn Grindheim ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland Universitetssykehus. Han representerer Norsk sykepleierforbund.

BT har de siste dagene skrevet om den store mangelen på operasjonssykepleiere. Situasjonen betegnes som «på grensen til uforsvarlig» fordi flere hundre pasienter får utsatt sine operasjoner. Både kreftpasienter og andre må belage seg på lengre ventetid.

Krevende familiesituasjon

Situasjonen er aller verst på Kirurgisk seksjon. Det er der de kompliserte kreftoperasjonene gjennomføres. Disse operasjonene tar gjerne langt over seks timer og er svært krevende.

— De kompliserte inngrepene tar mye lenger tid, de avsluttes gjerne sent på dagen. Deretter begynner man på øyeblikkelig hjelp utover kvelden og natten, sier Grindheim.

— Belastningen blir svært tøff dersom man skal kombinere denne jobben med familie, sier han.

Begynner i andre jobber

Mange velger å slutte som spesialsykepleier og går over i stilling som vanlig sykepleier. Andre begynner i helt andre stillinger ved sykehuset. I det siste har også to operasjonssykepleiere sagt opp for å begynne ved nabosykehuset Haraldsplass.

— Vi har store rekrutteringsproblemer, og det er vanskelig å beholde folk, sier Grindheim.

Han mener dialogen mellom ledelse og ansatte må bli bedre.

— Vi blir bare pålagt flere og flere oppgaver, og ledelsen hører ikke på hvor skoen trykker. Det virker ikke som om noe hjelper, og vi har ikke sett noen tiltak for å bøte på dette, sier han.

Doblet stipendet

Det neste kullet som ferdigutdannes til operasjonssykepleier, uteksamineres til jul. Det var problemer med å rekruttere sykepleiere til å ta videreutdannelsen, noe som førte til at ledelsen doblet stipendet til studentene.

Det gis nå 23.000 kroner i måneden til sykepleiere som videreutdanner seg til operasjonssykepleiere. Til nyttår blir 16 uteksaminert som har forpliktet seg til Helse Bergen.

Tøff høst

Det er akutt behov for åtte til ti operasjonssykepleiere.

Assisterende klinikkdirektør Kari Birkeland sier at ledelsen forsøker å tilrettelegge turnusen så godt den kan.

— Å være operasjonssykepleier er ikke den letteste jobben man kan ha, men i den grad vi kan tilrettelegge, så gjør vi det. Blant annet har vi lagt om turnusen, sånn at vi har noen vakter som går lenger, for å redusere overtiden. Det har gitt effekt, sier Birkeland.

Hun tror uansett ikke at situasjonen vil bedre seg med det første.

— Vi kommer til å få en ganske tøff høst, og kanskje først en bedring etter nyttår, sier Birkeland.

Haukeland lyser ut stillingene både nasjonalt og internasjonalt, og kontakter alle vikarbyrå for innleie av vikarer, opplyser hun.

Rapport til Helse Vest

Situasjonen er så alvorlig at Helse Vest, som eier Helse Bergen, har bedt om å få en rapport på bordet i løpet av torsdag. Fagdirektør Baard Christian Schem betegner situasjonen som alvorlig.

— Nå er det er viktig å få operasjonskapasiteten så høy som mulig, dernest å prioritere pasientene det er aller mest tidskritisk å operere. Den viktigste gruppen er kreftpasienter som skal ha helbredende behandling. Vi forutsetter at Helse Bergen arbeider raskt for å få dette til, og det har vi tillit til, sier Schem.

Ferieavvikling

Helse Vest fikk en generell beskrivelse om den store mangelen på operasjonssykepleiere for en uke siden. De siste dagene er det blitt klart hvor alvorlig situasjonen er, og Helse Bergen må derfor utarbeide en mer grundig orientering.

Ferieavviklingen står for døren, noe som betyr lavere kapasitet.

— Kapasiteten skal være så høy som mulig, og oppmerksomheten på dette må være maksimal gjennom sommeren, sier Schem.